Momsvejledningen 2024

Dyk ned i de gældende momsregler.

Momsvejledningen 2024 giver dig et overblik over de mest almindelige momsregler, som virksomhedens personale har brug for i forbindelse med bogføringen. Hent hele publikationen her eller dyk ned i et af kapitlerne nedenfor.

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Hvornår er en virksomhed momspligtig?

En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger 50.000 kr. for en 12-måneders periode. Læs mere her.

Momspligtige aktiviteter og momsfritagne aktiviteter

Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

Læs mere om momspligtige og momsfritagne aktiviteter

Momsfradrag og delvist momsfradrag

En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg.

Læs mere om momsfradrag

Tab på debitorer

Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer.

Læs mere her

Gavekort/Vouchers

Der gælder særlige regler for tidspunktet for afregning af salgsmoms ved salg af gavekort/vouchers.

Læs mere her

Særligt for iværksættere

Iværksættere skal være opmærksomme på, at deres nye virksomhed er eller kan blive momspligtig.

Læs mere her

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC