Legacy Transformation

Modernisér forældede it-systemer, data og processer vha. vores integrerede rammeværk, der sikrer øget modenhed i organisationen gennem en enkel og effektiv transformation.

Hvad er legacy?

Legacy dækker bl.a. over processer, teknologi, data og infrastruktur, der ikke længere kan karakteriseres som ”fit for purpose”. Legacy er ikke nødvendigvis forældet teknologi, infrastruktur mv., men det kan f.eks. være nyere teknologi, der ikke længere understøtter virksomhedens strategi og målsætninger.

Mange virksomheder står over for udfordringen ved at befinde sig i en situation, der er teknisk, forretnings-, sikkerheds- og datamæssigt uholdbar på grund af ældre legacy-systemer og teknologier. 

Playback of this video is not currently available

1:15

Organisationer har typisk tre overordnede udfordringer i forbindelse med legacy:

  • Ressourcekrævende vedligehold af legacy-systemer.
  • Afhængighed til nøglemedarbejdere med kritisk viden om legacy-systemer samt eksterne it-leverandører, der står for drift og vedligeholdelsen.
  • Sikkerheds- og compliance-udfordringer som resultat af manglende transparens og overblik over systemlandskabet.

For at imødekomme de udfordringer, der er i forbindelse med legacy, er der behov for at organisationen får skabt et overblik over omfanget og på den baggrund udarbejder et roadmap, der tydeliggør og estimerer de aktiviteter, man står overfor. I mange tilfælde vil det være nødvendigt at udarbejde alternative løsningsmuligheder, som organisationen kan anvende som beslutningsgrundlag. Der er flere centrale spørgsmål knyttet hertil, som skal behandles: Skal der anskaffes nye moderne systemer? Skal man bibeholde komponenter, der understøtter forbedrede arbejdsgange og -processer samt målsætninger om kvalitet, effektivitet, sikkerhed og agilitet?

Komplet rammeværk
Der tager udgangspunkt i best practice

Stor global rækkevidde
Drag fordel af globale kompetencer fra 25.000 PwC specialister

Teknisk ekspertise
Dybdegående tekniske, arkitektur- og sikkerhedsmæssige kompetencer

En legacy transformation gør din organisation ”fit for purpose” og sørger for, at jeres forretningsprocesser, teknologier, data og infrastruktur mv. understøtter jeres forretningsstrategi og målsætninger.

PwC har flere års erfaring med at bistå offentlige myndigheder og private organisationer med håndtering og transformation af legacy. Vores ydelser, der tilsammen udgør vores komplette rammeværk, dækker hele transformationen fra analyse til implementering. Vores ydelser spænder over it, forandringsledelse, cybersikkerhed og økonomiske analyser.

Sådan kan vi hjælpe

Klargøring af organisationen i forbindelse med transformationen af it-landskabet

Legacy business case, omkostningsanalyse og finansieringsplan

Udformningen og planlægningen af scenarier for jeres fremtidige it-portefølje

Dybdegående analyse af jeres organisations tekniske tilstand

Få afdækket jeres virksomheds behov

Etableringen af metoder, værktøjer og arbejdsprocesser, der fremmer effektiviteten inden for it-udvikling

< Back

< Back
[+] Read More

Hvorfor vælge PwC?

Stor domæneviden

Vi er opdateret på mange sektorer og industrier, hvilket er en forudsætning for at kunne hjælpe jer succesfuldt igennem en legacy transformation. Vores indsigt i og forståelse for eksempelvis den finansielle sektor gør os i stand til at forstå jeres specifikke udfordringer og i samarbejde med jer udarbejde et roadmap, der understøtter forretningen hen mod afviklingen af processer, infrastruktur og teknologi, der ikke længere er ”fit for purpose”.

Økonomisk ekspertise

Som revisions- og rådgivningshus med en dyb forankring i økonomiske principper, er vi i stand til at udvikle solide og troværdige business cases – bl.a. inden for legacy transformationer. En solid business case er et af de første og fundamentale skridt for at komme succesfuldt ud af en legacy transformation. Business casen danner grundlaget for transformationens succes og kan bruges som værktøj til at styre projektet.

Erfarne eksterne samarbejdspartnere

Vi er uafhængige samarbejdspartnere med flere af de største platformsleverandører i markedet, herunder Microsoft og SAP. Gennem vores samarbejder kan vi understøtte jeres organisations transformation og sørge for at jeres fremtidige system- og applikationsportefølje understøttes bedst muligt gennem markedsledende cloud-produkter.

Contact us

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tel: 4072 5767

Christian Bastholm Jensen

Christian Bastholm Jensen

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tel: 3093 6533

Dan Jensen

Dan Jensen

Director, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tel: 2361 3951

Niels Larsen

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tel: 2022 2033

Følg PwC

Felter, markeret med stjerne, skal udfyldes.(*)

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at PwC må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte PwC og/eller klage i PwC’s privatlivspolitik.

Hide