Danske små og mellemstore virksomheder beskattes hårdere end hovedparten af deres europæiske konkurrenter

07/12/17

Danmark er blandt de lande i Europa, der beskatter virksomheder hårdest. Danmark ligger således på en 25. plads ud af 32 europæiske lande (EU og EFTA) med en faktisk beskatning af virksomheder på 17,7 %. Det viser undersøgelsen ’Paying Taxes 2018’ fra PwC og World Bank Group.

Den årlige undersøgelse af skattebetalingen i europæiske små og mellemstore virksomheder ’Paying Taxes 2018’ fastslår, at danske virksomheder afleverer 17,7 % af deres overskud til staten. Dermed placerer Danmark sig blandt de europæiske lande, der beskatter virksomheder hårdest, selvom Danmark er gået to pladser frem fra en 27. plads sidste år. Undersøgelsen måler skattebyrden for små og mellemstore virksomheder på tre parametre: Den faktiske selskabsskattebetaling, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger.

Ser man på den faktiske skattebetaling af selskabernes overskud, har Danmark det ottende højeste skattetryk ud af de 32 europæiske lande, der indgår i undersøgelsen. Vi er dermed placeret blandt den fjerdedel, der betaler den højeste selskabsskat, og Danmark ligger endda i den fjerdedel, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige lande.

I Paying Taxes-undersøgelserne indgår virksomhedernes faktiske skattebetaling, hvorved virksomhedernes beskatningsgrundlag også inddrages. Hvis et land har en høj selskabsskatteprocent, men omvendt tilbyder gode fradragsmuligheder, reduceres den faktiske skattebetaling. Og omvendt vil afgifter, der pålægges virksomheden, øge den faktiske skattebetaling.

”Det er den faktiske skattebetaling, der kræver likviditet af virksomheden – likviditet der ellers kunne investeres i virksomheden og være med til at skabe vækst og job,” fortæller Thomas Bjerre, partner og direktør i PwC.

Grafen viser resultatet af ”Paying Taxes 2018” vist for EU og EFTA-landene.

Inddrager man undersøgelsens andre parametre, klarer Danmark sig bedre. Når det gælder den tid, der bruges på at efterleve skattelovgivningen, ligger Danmark i den gode ende af midterfeltet svarende til en 13. plads ud af de 32 europæiske lande, og i forhold til antallet af skattebetalinger ligger Danmark i den mindre gode ende af midterfeltet på en 18. plads ud af 32.

”Selv om Danmark er relativt godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger, bør Danmark hele tiden stræbe efter yderligere effektivisering. Det gennemsnitlige tidsforbrug til administrative opgaver er faldet på europæisk niveau, uden at danske virksomheders tidsforbrug følger med ned,” forklarer Thomas Bjerre.

Ser man på den samlede skattebetaling, der inkluderer social sikring m.m., ligger Danmark også bedre i tabellen.

Om Paying Taxes 2018

Paying Taxes 2018 er lavet i et samarbejde mellem World Bank Group og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 190 lande for kalenderåret 2016 og er foretaget for 12. gang.

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Undersøgelsen har i år særligt fokus på den teknologiske udvikling og de muligheder, det giver for både virksomheder og skattemyndigheder.

Den faktiske selskabsskattebetaling

Vi ser ofte sammenligninger af europæiske skatteniveauer baseret på de enkelte landes officielle skatteprocenter for virksomheders beskatning. Sådanne sammenligninger siger imidlertid intet om den ’faktiske’ skattebetaling, som et selskab udsættes for. De giver derfor ikke et sammenligneligt billede på skatteomkostningen for virksomheder i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Kontakt os

Thomas Bjerre
Partner, Head of Tax, København, PwC Denmark
Tlf: 3945 3824
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC