Markedet for live musik er faldende i Danmark

03/07/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

På trods af de danske festivallers popularitet har det danske marked for live-musik taget et lille dyk i det forgangne år, og der forventes en flad til faldende vækst i de kommende år. Samlet set er den danske musikbranche dog i vækst. Det viser PwC’s analyse Global entertainment & media outlook 2017-2021. 

Ifølge PwC’s analyse Global entertainment & media outlook 2017-2021 forventes den samlede danske musikbranche at opleve en gennemsnitlig årlig fremgang på 1,6 % frem mod 2021. Disse tal dækker over live-musik samt indspillet musik (både digitalt og fysisk). Omsætningen for hele branchen lå i 2016 på 2,6 mia. kr. og forventes i 2021 at ligge på 2,8 mia. kr. Selvom branchen overordnet set oplever fremgang, trækker live-musik gennemsnittet ned med en årlig tilbagegang i væksten på 0,7 %. 

”Generelt forventer vi en stort set flad udvikling i livemusik-omsætningen i de kommende år, nok svagt faldende. På globalt plan og i vores nabolande opleves til gengæld en stigende omsætningsvækst både inden for live-musik og indspillet musik, mens den fysiske indspillede musik i form af bl.a. CD’er er i frit fald – ikke mindst i Danmark,” fortæller Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC og henviser til, at man forventer, at salget af fysisk indspillet musik vil falde med ca. 30 %  i gennemsnit om året frem mod 2021 i Danmark.

Populære festivaler 

Ifølge analysen omsatte live-musik i 2016 billetter for 1,7 mia. kr., men forventes i 2021 at omsætte for 1,6 mia. kr., hvilket er et gennemsnitligt årligt fald på 0,7 %. Dette på trods af, at Danmark i de senere år har fået flere festivaler, som er blevet stadig større og mere populære. Musik i Lejet, som startede i 2009, har fx kunnet melde udsolgt de sidste tre år med 10.000 billetter solgt til de tre dage, som festivalen foregår. Roskilde Festival, der netop har fundet sted for 47. år i træk, melder om hele 130.000 deltagende i år. 

”De to festivaler og mange andre af de danske festivaler, såsom Northside og Grøn Koncert, formår at finde attraktive kunstnere, som tiltrækker et talstærkt publikum. Danskerne har altså en fortsat lyst til live-musik. Festivalerne kan dog ikke holde hånden under det samlede marked for live-musik, der ifølge vores prognose vil opleve en faldende tendens,” udtaler Leif Ulbæk Jensen.

Streaming er den foretrukne kilde

Danskerne er flittige brugere af de digitale streamingtjenester ifølge analysen, hvor den årlige vækst forventes at være på hele 10,4 %, og omsætningen vil stige fra ca. 530 mio. kr. i 2016 til ca. 870 mio. kr. i 2021. 

”Streaming er meget populært blandt danskerne, og i 2013 toppede væksten med hele 66 %. Sidenhen er væksten fladet ud, men omsætningen inden for streaming af musik er stadig i høj vækst og forventes at stige med 20 % i gennemsnit om året og er danskernes foretrukne kilde til indspillet musik. Især streaming-tjenesterne Spotify, Wimp og TDC Play er populære. Til gengæld vil danskerne downloade mindre musik i fremtiden,” fortæller Leif Ulbæk Jensen. 

Sammenlignet med vores nabolande forventes væksten inden for streaming i Danmark at ligge på næsten på det dobbelte med 10,4 % i gennemsnit om året frem mod 2021. Sverige og Norge vil ifølge analysen opleve en vækst inden for streaming frem mod 2021 på hhv. 5,6 % og 5,7 % i gennemsnit om året.

Om Outlook

PwC’s 18. årlige udgave af Global entertainment and media outlook 2017-2021 indeholder en omfattende global internet-analyse af forbruger- og reklameudgifter. På grundlag af femårige historiske data og femårsprognoser og kommentarer fra mere end 17 branchesegmenter i 54 lande, som er direkte sammenlignelige fra år til år, gør Outlook det lettere at sammenligne forbruger- og reklameudgifter i de forskellige segmenter og lande. Se mere og få fuld adgang til analysen på www.pwc.com/outlook.

Segmenter, der er omfattet af Outlook

TV og video, TV-reklamer, internet-reklamer, internet-adgang, radio, reklamer i det offentlige rum, videospil, biografer, avisudgivelse, bladudgivelse, business-to-business, bogudgivelse og musik.

Kontakt os

Leif Ulbæk Jensen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9216
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC