Tempoet i den teknologiske udvikling bekymrer forsikringsbranchen

03/04/18

Topledere i forsikringsbranchen er mere bekymrede for tempoet i den teknologiske udvikling end topledere i andre brancher. Alligevel forventer 90 % af toplederne i forsikringsbranchen vækst. Det viser PwC’s Global CEO Survey 2018 om forsikringsbranchen.

Ifølge PwC’s CEO Survey 2018 om forsikringsbranchen, hvor 100 CEO’ere fra branchen har deltaget, har topledere i forsikringsbranchen generelt positive forventninger til fremtiden. Undersøgelsen viser således, at halvdelen af toplederne i forsikringsbranchen tror, at der vil ske en forbedring af den globale økonomiske vækst i løbet af det næste år, hvilket er en stigning fra blot 19 % i 2017. Og flere end 90 % af CEO’erne svarer, at de tror på vækst i egen virksomhed de kommende tre år.

”En af årsagerne til den store optimisme blandt toplederne i forsikringsbranchen er, at den forventede disruption fra nye konkurrenter på markedet, fx InsurTech og aktører med digitale platforme, ikke er blevet en realitet i det omfang, branchen oprindeligt frygtede. Partnerskaber, ikke rivalisering, med de nye markedsdeltagere er nøgleordet i disse tider,” fortæller Klaus Berentsen, partner og leder af PwC’s afdeling for finansielle services.

De teknologiske fremskridt ændrer forretnings- og driftsmodellerne

De tre største bekymringer for toplederne i forsikringsbranchen er overregulering (95 %), cybertrusler (93 %) og tempoet i den teknologiske udvikling (85 %). Desuden er flere topledere i forsikringsbranchen end i stort set alle andre brancher bekymrede for tempoet i den teknologiske udvikling. De teknologiske fremskridt er ved at ændre forretnings- og driftsmodellerne, hvilket er en udfordring for en branche, som har vænnet sig til en langsom udvikling frem for en hurtig transformation, fastslår PwC:

”For at komme op i omdrejninger kræves der en klar strategi og køreplan for afvikling af systemer baseret på ældre teknologi (legacy-systemer), fremskyndelse af automatisering samt etablering af en platform for den næste transformationsbølge,” lyder anbefalingen fra Klaus Berentsen. Han fortsætter:

”Der ses betydelige muligheder i horisonten, efterhånden som en ny generation af analyseværktøjer og kunstig intelligens forandrer forsikringsselskabernes evne til at opdage, forudse og afværge risiko. Blandt mulighederne er RegTech, som ikke blot kan eliminere omkostninger inden for arbejdskrævende områder som ‘kend din kunde’-krav, men også styrker risikostyringen og giver større sikkerhed for overholdelse af love og regler.”

Mangel på digitale kompetencer

For at drive innovationen frem kræves der en dialog mellem mennesker og maskiner i en ‘bionisk’ virksomhed. Nøglen til denne forandring er succes med at tiltrække digitale talenter, men hele 81 % er bekymrede for manglen på digitale talenter i branchen og hos arbejdsstyrken generelt (86 %). Dermed er toplederne i forsikringsbranchen de mest bekymrede, når det gælder adgangen til digitalt talent. 86 % af toplederne i forsikringsbranchen mener samtidig, at der er behov for at styrke de bløde kvalifikationer i virksomheden sideløbende med de digitale.

“Der er ikke kun et behov for digitale talenter, men også et behov for kreative og følelsesmæssigt intelligente talenter for at kunne innovere og skabe nye forbindelser til kunderne. Succesfulde forsikringsselskaber trækker både deres teknologiske styrker og deres parathed til innovation ind som en central del af forretningen,” fortæller Klaus Berentsen og forsætter:

”Frem for at arbejde hver for sig bør mennesker og maskiner samarbejde aktivt. Hvis dette fundament kommer på plads, kan forsikringsselskaberne tage det næste store skridt og for alvor blive til bioniske virksomheder.”

Stadig behov for en mere langsigtet gennemgribende forandring

Hele 66 % af toplederne i forsikringsbranchen melder desuden om et stigende pres på deres virksomhed for at levere forretningsmæssige resultater inden for en kortere tidshorisont, og flere topledere i forsikringsbranchen end i næsten alle andre brancher ser ændringer i forbrugeradfærd som en trussel mod vækst (78 %).

”Hvor forsikringsselskaberne måske nok har overvurderet påvirkningen fra udefrakommende trusler og disruption på kort sigt, bør de ikke undervurdere behovet for en mere langsigtet gennemgribende forandring til digitalt baserede, kunde-orienterede virksomheder med fleksible forretnings- og driftsmodeller,” slutter Klaus Berentsen.

Kontakt os

Klaus Berentsen

Partner, Head of PwC Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9333

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC