Den finansielle sektor bør øge fokus på langsigtede produktivitetsforbedringer

04/03/19

Den finansielle sektor har gennem en årrække været under pres på deres indtjening, og det har haft negativ indflydelse på egenkapitalafkastet. Traditionelle omkostningsbesparelser har ikke været tilstrækkelige til at vende udviklingen og forbedre produktiviteten. PwC har nu identificeret seks områder, som den finansielle sektor med fordel kan fokusere på for at forbedre produktiviteten.

Mange finansielle virksomheder har gennem en årrække været under pres på afkastet som følge af øget regulering med større kapitalkrav og forøgelse af omkostninger til compliance, samt investeringer i nye digitale løsninger for at være konkurrencedygtig i forhold til nye aktører på markedet. Dette pres stiller krav til de finansielle virksomheders evne til at gennemføre forandringer og omstruktureringer.

De seneste år har de finansielle virksomheder derfor med rette gjort en indsat for at reducere udgifter og personaleomkostninger og har haft fokus på automatisering, outsourcing og implementering af ny teknologi. Ifølge PwC´s nye rapport ”The productivity agenda – moving beyound cost reduction in financial services” bruger 40 % af de finansielle servicevirksomheder 20 % af hele deres budget på omstrukturering af organisationen. Kun 15 % af virksomhederne inden for sektoren giver dog udtryk for at være tilfredse med deres evne til at eksekvere på forandringer og omstruktureringer.

”Den finansielle servicesektor har nu erkendt, at den næsten har opbrugt sine muligheder inden for traditionelle omkostningseffektiviseringer, og at yderligere nedskæringer vil skade de finansielle virksomhederes langsigtede forretning og bæredygtighed. De finansielle virksomheder er samtidig klar over, at truslerne fra konkurrenterne som fx rene digitale aktører sandsynligvis vil fortsætte, selv for de finansielle spillere, der klarer sig godt i øjeblikket”, siger Christian F. Jakobsen, partner hos PwC.

Vanskelige og udfordrende indsatser for øget produktivitet

De seks områder, som PwC har identificeret for at øge produktiviteten i den finansielle sektorer, har alle to faktorer til fælles: mulighederne er store, og implementeringen er ikke let. Hvert tiltag indebærer typisk omfattende organisatoriske og menneskelige forandringer, som kan være vanskelige og udfordrende.

”Den finansielle sektor er begyndt at erkende, at en form for konsekvent workflow-analyse er nødvendig for bedre at kunne identificere produktiviteten i processer og blandt medarbejderne. Derudover bør de finansielle virksomheder også sætte øget fokus på, hvor de bedst muligt kan tilpasse sig forandringer hurtigt, lære hurtigt, tilgodese dynamiske karrierekrav fra fremtidens arbejdsstyrke samt løbende nytænke processer og procedurer”, fortæller Christian F. Jakobsen, partner hos PwC.

Teknologi og mennesker skal arbejde sammen

Ifølge PwC’s CEO Survey 2019 mener over 50 % af lederne i den finansielle sektor, at kunstig intelligens (AI) vil få større indflydelse på deres virksomhed end internetrevolutionen. Nøglen til fremtidig succes for finansielle virksomheder skal blandt andet findes i at skabe den rette balance mellem opgaver udført af AI og opgaver udført af mennesker.

”Transformationen til en mere bæredygtig forretningsmodel vil kræve, at teknologi og mennesker arbejder sammen på nye måder. Teknologier skal kunne overtage rutinemæssige manuelle opgaver, men også hjælpe medarbejdere med at udføre deres arbejde og roller bedre samt skabe grobund for øget produktivitet. Dette forudsætter, at virksomhederne bliver dygtigere til at udnytte, motivere og opkvalificere alle medarbejderne og dermed udvikle bl.a. de digitale færdigheder hos de ansatte”, forklarer Christian F. Jakobsen, partner hos PwC.

De 6 områder, som PwC anbefaler at fokusere på for at øge produktiviteten i den finansielle servicesektor, er angivet nedenfor:

  • Bedre forståelse af opgaverne

Vores erfaring viser, at organisationer kan forbedre produktiviteten med 15-20 % ved at analysere workflow og timeforbrug for de enkelte opgaver. Blandt de virksomheder, der ikke laver denne slags analyser, mener 62 %, at dette vil kunne give produktivitetsforbedringer. Derudover kan produktiviteten forbedres med yderligere 20 % ved at implementere videnstyringsværktøjer, således at kunders forespørgsler til serviceydelser tilgår de rette eksperter på det givne område.

  • Styrke forandringsevnen

Mange finansielle virksomheder er udfordret af deres evne til forandringer, og kun 15 % er tilfredse med deres eksekvering af forandringer. De finansielle virksomheders forandringsevne kan forbedres ved at tiltrække de rette personer og kompetencer til at implementere og drive forandringer. Dette kræver kompetenceudvikling i form at træning, mentorordninger, samt at forandringsopgaven gøres attraktiv i virksomheden på lige fod med ledelse og stærke specialistfunktioner.

  • Udnytte platformsøkonomien

Kun 21 % af de finansielle virksomheder benytter sig af crowdsourcing – outsourcing af opgaver, problemløsning og produktionsprocesser til et relevant netværk af mennesker. Systemer til brug for dette kan løse udfordringer, hvor den kollektive viden, erfaring og ressourcer generer det bedste svar og den bedste løsning på en given opgave. PwC forudsiger, at eksterne medarbejdere i form af freelancere og korttidsansatte på projektbasis vil udføre 15-20 % af arbejdet i en typisk finansiel virksomhed inden for fem år. Dette medfører betydelige omkostningsbesparelser i en virksomhed samt muligheden for at forbedre talentniveauet og innovationen leveret fra medarbejderbasen.

  • Forbedre arbejdsstyrkens digitale IQ

Da folk lever og arbejder længere, og arbejdsløsheden fortsat er lav, er digital uddannelse og uddannelse af eksisterende medarbejdere særligt afgørende. På trods af dette viser undersøgelser, at man via den nuværende indsats ikke opnår de ønskede resultater. PwC’s CEO Survey 2018 viser desuden, at 75 % af lederne i den finansielle sektor er bekymrede over manglen på digitale færdigheder inden for branchen.

  • Øge den agile og innovative tankegang

For at sikre konkurrencekraften skal de finansielle virksomheder være i stand til hurtigt at levere og udvikle den gode kundeoplevelse. Det agile mindset er hidtil mest anvendt inden for IT og Operations, hvor henholdsvis 92 % og 68 % af respondenterne anvender agil udvikling. Det agile mindset kan med fordel anvendes flere steder i organisationen eksempelvis i frontoffice, hvor 81 % vurderer, at de har opnået et stort udbytte af netop at anvende et agilt mindset i deres forretningsudvikling.

  • Styre digital arbejdskraft

I PwC’s Productivity Survey angiver 71 % af de adspurgte respondenter, at ringe eksekvering var grunden til manglende succes i implementeringen af ny teknologi, og 59 % peger på manglende koordineret strategi som grund hertil. Oprettelse af et projektansvarligt team i en organisation er derfor et vigtigt næste skridt for at sikre, at transformationsprocesser og implementering af ny teknologi håndteres på ét sted tilgængeligt for hele organisationen.

Om undersøgelsen

I alt 150 respondenter har deltaget i PwC’s Productivity in the Financial Services Sector Survey 2018, som præsenterer nogle af de vigtigste aktiviteter og indsigter hos førende finansielle virksomheder fra hele verden.

Pressemeddelelsen er redigeret 1/7/19

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC