GDPR Scanner

Få overblik over din virksomheds personfølsomme dokumenter med GDPR Scanner

Har du overblik over personfølsomme dokumenter i din virksomhed? Og ved du, om I håndterer disse korrekt?

De fleste virksomheder har dokumenter fordelt på forskellige drev, computere og mapper. Det gør det svært at sikre overblikket over hvilke dokumenter, der indeholder persondata, samt at disse dokumenter håndteres i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Med GDPR Scanner får du et digitalt kontrolværktøj, der giver dig indsigt i, om din virksomhed overholder GDPR. Værktøjet scanner alle din virksomheds dokumenter og identificerer automatisk dem, der indeholder persondata. Det gør det enkelt og nemt for både dig og dine medarbejdere at komme i mål med implementeringen af GDPR samt behandle dokumenterne i overensstemmelse med forordningen og dermed sikre compliance.

Med GDPR Scanner kan du:

  • Få automatisk tryghed for, at dine kunder og medarbejderes følsomme persondata håndteres korrekt
  • Sikre, at virksomhedens processer og systemer i forbindelse med behandling af persondata efterleves i hverdagen
  • Dokumentere, at din virksomhed har implementeret nødvendige kontroller for at sikre compliance - og dermed være godt klædt på til et besøg fra Datatilsynet.
  1. Opsamling: Der installeres en agent i jeres it-miljø, som lytter efter nye hændelser - fx nye rækker i databaser, nye e-mails eller nye filer på en medarbejders harddisk.
  2. Scanning: Opdaterede data fra organisationens kilder scannes for forskellige niveauer af personhenførbare oplysninger i PwC's Data Factory.
  3. Monitorering: Brug forskellige dashboards til at få overblik over persondata, minimere persondata, minimere afvigelser fra datapolitikker og -processer, give indsigt i løbende sletning af persondata og fremsøg den registreres data på tværs af kilder. Monitorer og skab en positiv udvikling i organisationens persondatahåndtering over tid.
PwC Data Factory Model - GDPR Scanner

Her kan GDPR Scanner hjælpe jer

Ved du, hvor i virksomheden, der behandles personoplysninger?

Uanset om du allerede har eller stadig er i gang med at implementere GDPR, så er en af de største udfordringer at identificere, hvor i virksomheden der behandles hvilken type personoplysninger.

Med PwC’s GDPR Scanner får du et præcist indblik i, hvor i din virksomheden, der behandles personoplysninger, ligesom du får indsigt i hvilken kategori af personoplysninger, der behandles

View more

Fungerer jeres processer i praksis?

Processer og politikker er gode til at dokumentere praksis, men hvordan sikrer I, at de også efterleves i praksis?

Med GDPR Scanner får dine medarbejdere indsigt i, hvor på deres computer, der ligger dokumenter, som indeholder personoplysninger. Dette gør det lettere for dem at håndtere personoplysningerne efter virksomhedens gældende retningslinjer. GDPR Scanner indeholder desuden et dashboard, der giver din virksomhed et konsolideret overblik, der kan anvendes som kontrolværktøj.

View more

Får I slettet dokumenter med personoplysninger, når I skal?

Har din virksomhed defineret frister for, hvornår I skal slette dokumenter med personoplysninger? Og er fristerne implementeret i praksis? Vi ved erfaringsmæssigt at sletning af personoplysninger udgør en helt særlig udfordring. 

Med PwC’s GDPR Scanner kan du få vished for, at din virksomheds slettefrister efterleves i praksis - uanset om dokumenterne opbevares i dedikerede systemer eller på lokale drev og foldere.

View more

Kan I håndtere registreredes rettigheder?

GDPR indebærer bl.a. retten til indsigt og retten til sletning, hvilket betyder, at enhver virksomhed skal kunne finde den registreredes og dennes oplysninger? 

Med PwC’s GDPR Scanner kan du fremsøge enhver registreredes personoplysninger. Det gør det både nemt og sikkert at svare på registreredes rettigheder, som fx retten til indsigt eller retten til sletning. 

View more

En integreret løsning eller efter behov - du vælger selv

GDPR Scanner kan anvendes, som det passer dig og din virksomheds behov. Værktøjet kan integreres i din virksomheds eksisterende processer, så monitoreringen bliver en fast del af jeres GDPR-compliance. Du kan også vælge en løsning, hvor du anvender GDPR Scanner efter enkeltstående behov.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC