Få indsigt i faldgruber ved moms.

Værd at vide om moms

Værd at vide om moms

Som selvstændig erhvervsdrivende er du helt sikkert stødt på momsreglerne en gang eller to, og de kan være svære at finde hoved og hale i. Det er dog vigtigt, at du har styr på din moms, hvis du skal bogføre korrekt. Her kan du bl.a. læse om nogle af de væsentligste faldgruber ved moms, som du skal være opmærksom på.

Hvad er moms?

Moms er en statslig afgift, der opkræves af din virksomhed og beregnes på baggrund af prisen på din vare eller ydelse. I Danmark tillægges der som hovedregel 25 % moms på varer og ydelser, der sælges i Danmark. Din virksomhed skal derfor indberette din salgs- og købsmoms.

Salgsmoms (også kaldet udgående moms) er den moms, som du tillægger dine salg. Det er altså de 25 %, der kommer oveni prisen på din vare eller ydelse. Hvis du fx har en vare, der koster 1.000 kr. eksklusiv moms, så er din pris 1.250 kr. inklusiv moms. Momsen udgør altså 250 kr. af den pris, du opkræver fra dine kunder. Hvis du har solgt mere, end du har købt i en given periode, skal du betale den overskydende difference til SKAT.

Real estate

Købsmoms (også kaldet indgående moms) er den moms, som pålægges dine køb. Det er altså den afgift, som sælger har lagt oveni deres pris. Hvis du fx har købt en ydelse til 1.500 kr., så har sælgers oprindelige pris eksklusiv moms været 1.200 kr. Momsen udgør altså 300 kr. af den pris, du bliver opkrævet. Hvis du har købt mere, end du har solgt i en given periode, så får du differencen udbetalt fra SKAT.

Momsindberetning - sådan gør du

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette din moms til SKAT. Dette kan en revisor også hjælpe dig med.

Hvor ofte du skal indberette moms, afhænger af din virksomheds omsætning. Jo mere din virksomhed omsætter for, jo oftere skal du indberette moms. Momsindberetning kan ske enten halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan se, hvor grænserne går, samt hvad de forskellige frister er her:

Din virksomheds årlige omsætning Momsindberetningsperiode Momsfrister
Under 5 millioner kr. Halvårligt

Senest den 1. i den 3. måned efter periodens udløb.

Fx skal 1. halvår indberettes og betales 1. september.

Mellem 5 og 50 millioner kr. Kvartalsvist

Senest den 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb.

Fx skal 1. kvartal indberettes og betales 1. juni.

Over 50 millioner kr. Månedligt 

Senest den 25. i den følgende måned.

Fx skal momsen for januar indberettes og betales den 25. februar.

Nye virksomheder skal som udgangspunkt indberette moms kvartalsvist, medmindre virksomheden forventer en årlig omsætning på mere end 55 millioner kr. Hvis den forventede omsætning er så høj, skal virksomheden indberette moms månedligt.

Når du skal indberette moms, skal du gøre det på SKAT’s hjemmeside ved at logge ind på TastSelv Erhverv. Her skal du indberette din købsmoms og salgsmoms for den gældende periode. Du kan typisk finde tallene i dit regnskab.

Når du har indtastet dine tal, får du vist en kvittering på din skærm. Her vil der stå, hvor meget du har til gode, eller hvor meget du skal betale. Hvis du skal betale moms, er det vigtigt, at du betaler til tiden - eller tidligst fem dage før, da du ellers vil få bøder fra SKAT. Du kan betale momsen via din netbank, betalingsservice eller med MobilePay.

Hvis du i den gældende periode ikke har hverken købsmoms eller salgsmoms, skal du stadig indberette det hos SKAT - det hedder en nulindberetning.

Værd at vide om momsfradrag

Momsfradrag er det fradrag, du får i dit årsregnskab, når du køber noget til din virksomhed. Men har du altid ret til momsfradrag?

Du har ikke ret til momsfradrag, hvis:

 • fakturaen er stilet til en anden end virksomheden
 • momsen i øvrigt er opkrævet i strid med loven
 • udgiften vedrører virksomhedens momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter uden for momsloven.

Der er tre former for fradragsret:

 • Fuldt momsfradrag → 100% fradrag
 • Intet momsfradrag → 0% fradrag
 • Delvist momsfradrag. 

Det er altså ikke altid, at du kan få fuldt momsfradrag for din udgift. Vi vil nu se nærmere på nogle af de udgifter, hvor du kun kan få delvist momsfradrag.

Væsentlige faldgruber inden for moms

Der findes forskellige faldgruber inden for diverse emner, som fx bespisning og reklame. Det har betydning for din bogføring. Nedenfor kan du læse et udsnit af de væsentligste faldgruber, som ofte kan give virksomheder udfordringer, så du kan danne dig et overblik over fradragsreglerne (2024).

Hotel

Din virksomhed har fuldt momsfradrag for udgifter til hotelophold, hvis udgiften er strengt erhvervsmæssig, dvs. hvis overnatningen er arbejdsrelateret.

Det er kun selve hotelovernatningen, der gives fuldt momsfradrag for. Hvis regningen inkluderer morgenmad, skal hotellet principielt udspecificere regningen, da der er forskelligt momsfradrag på hotel-delen og morgenmads-delen. Du kan nemlig kun få en ¼ af momsen retur for restaurationsydelser. Hvis ikke hotellet har udspecificeret regningen, kan du derfor kun få ¼ momsfradrag på den samlede regning.

Det er også vigtigt, at du får hotellet til at påføre din virksomheds navn på fakturaen, hvis du personligt har bestilt hotellet, da du ellers ikke kan få momsfradrag for udgiften.

Restaurant

Din virksomhed har delvist momsfradrag for udgifter til restaurant. Du kan kun få ¼ af momsen retur for disse ydelser. Nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på her, er:

 1. Begrebet forstås bredt, dvs. det dækker både egentlige restauranter, burgerbarer, motorvejsbistroer og lignende
 2. Cateringydelser er ikke omfattet
 3. Take-away er ikke omfattet
 4. Hvis hotelregningen også indeholder morgenmad, skal der ske en opsplitning af regningen (anses som restauration), jf. ovenstående forklaring under “Hotel”.

Bespisning: Møder i virksomhedens lokaler og overarbejde

Når det kommer til bespisning i virksomhedens lokaler, kan du som udgangspunkt få fuldt momsfradrag, så længe møderne har streng erhvervsmæssig karakter, fx:

 1. Bespisning ved møder i virksomhedens lokaler giver fuldt momsfradrag. Gælder både møder med deltagelse af medarbejdere og møder med deltagelse af forretningsforbindelser. Udgiften skal være nødvendig for at sikre, at arbejdet forløber sammenhængende og godt. 
 2. Bespisning ved overarbejde i virksomheden giver fuldt momsfradrag. Udgiften skal være nødvendig for at sikre, at arbejdet forløber sammenhængende og godt. Overarbejde skal være beordret, konkret og uvarslet (varsling samme dag som overarbejdet finder sted).

Bespisning: Faglige og sociale arrangementer

Det er ikke alle udgifter i forbindelse med bespisning til arrangementer, du kan få fuldt momsfradrag for. Det afhænger af arrangementets karakter.

Du kan få fuldt momsfradrag for følgende:

 • interne møder i virksomheden med et fagligt indhold
 • temadage og interne kursusaktiviteter 
 • bestyrelsesmøder.
 • Det afgørende er, om arrangementet har et fagligt indhold af strengt erhvervsmæssig karakter.

Du har ikke ret til fuldt momsfradrag for følgende:

 • daglig bespisning af medarbejdere (der findes dog særlige regler for kantineordninger) 
 • markering af medarbejderes fødselsdage
 • julefrokoster (¼ momsfradrag, hvis ude i byen jf. punktet om restauration)
 • generalforsamlinger.

Repræsentation

Din virksomhed har som udgangspunkt ikke momsfradrag for udgifter til repræsentation, medmindre udgiften er til hotel eller restauration.

Repræsentationsudgifter er udgifter din virksomhed har i forbindelse med at få afsluttet forretninger eller for at bevare forretningsforbindelser. De kan altså kendetegnes ved at være en form for kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Udgifterne knyttes typisk an til en begrænset personkreds, der ofte vil være nuværende kunder eller leverandører.

Udgifter til repræsentation kan fx være at give dine forretningsforbindelser vin, blomster, chokolade eller lignende til jubilæer mv. Din virksomhed har ikke momsfradrag for disse udgifter, også selvom fx vinen har din virksomheds navn og logo på.

Repræsentationsudgifter kan også være, at du inviterer dine forretningsforbindelser ud at spise på en restaurant eller betaler en overnatning på hotel. I det tilfælde har du delvist momsfradrag, hvor du kan fradrage ¼ af momsen af restaurationsydelsen, og du kan få fuldt momsfradrag for hoteludgiften jf. afsnittet om hotel.

Reklame

Din virksomhed har fuldt fradrag for moms for udgifter til reklame.

Reklameudgifter er udgifter, der afholdes i forhold til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter afholdes med henblik på at opretholde eller fremme en virksomheds omdømme og/eller interesser.

Reklameudgifter kan fx være en avisannonce, en digital kampagne eller sponsorbidrag til sportsklubber og lignende.

Udgifter til reklamegenstande giver fuld fradragsret, hvis:

 1. genstanden er påført virksomhedens navn eller logo 
 2. indkøbsprisen ikke overstiger 100 kr. ekskl. moms.

Mobiltelefon, bærbar pc og internetforbindelse

Fradrag for moms af udgifter til mobiltelefon, bærbar pc og internetforbindelse afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse. Nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på her, er:

 1. Skønsmæssigt fradrag ved både privat og erhvervsmæssig anvendelse.
 2. Ved både privat og erhvervsmæssig anvendelse anerkender SKAT som hovedregel 50 % momsfradrag (anskaffelse og forbrug).
 3. Virksomheden bør dog foretage et kvalificeret skøn samt beskrive metoden for skønnet. I PwC anbefaler vi, at du fastsætter skønnet og vurderer det årligt.
 4. Fuldt fradrag for moms ved udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. I PwC anbefaler vi, at du indgår en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen, hvoraf det fremgår, at telefonen og den bærbare pc mv. kun må anvendes erhvervsmæssigt.
 5. Fakturaen skal være stilet til din virksomhed.

Bemærk, at der er særlige bestemmelser for denne type af køb, hvis købet sker indenlands. Så gælder reglerne om omvendt betalingspligt, der betyder, at det er køber, som skal afregne og indberette momsen ved køb af ovennævnte udstyr.

PwC’s momsvejledning

Hvis du ønsker at få flere informationer om moms, kan du læse PwC’s Momsvejledning. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de mest almindelige momsregler, som din virksomheds medarbejdere har brug for i forbindelse med bogføringen. Vejledningen beskriver kort de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar 2024.

FAQ - Oftest stillede spørgsmål til moms

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om moms.

Alle danske virksomheder, der er momsregistrerede, skal betale dansk moms. Der er to forhold, som gør sig gældende i forhold til, hvorvidt du skal momsregistreres eller ej:

 • Du skal normalt momsregistreres, når du starter en virksomhed, der leverer varer og tjenesteydelser. Det gælder også, hvis du handler med udlandet.
 • Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. inden for en løbende 12 måneders periode, skal du momsregistreres. Hvis du omsætter for mindre end det, er det frivilligt for dig, hvorvidt du vil momsregistreres eller ej.

Du indberetter din moms på SKAT’s hjemmeside. Her skal du logge ind på TastSelv Erhverv og indtaste din købsmoms og salgsmoms for den gældende periode. Når du har indtastet beløbene, vil du kunne se, hvor meget du skal betale eller får retur for perioden.

Hvis du skylder moms og ikke betaler det, så kommer du til at betale rykkere og rentegebyrer. Det er uanset, om du har indberettet og vælger ikke at betale pengene, eller hvis du undlader helt at angive din moms.

Hvis du indberetter og dermed indbetaler din moms for sent, skal du betale rykkere og rentegebyrer, med mindre du har lavet en særskilt aftale med SKAT.

Det kommer an på flere ting, fx hvorvidt du handler med EU lande eller lande uden for EU samt om der er tale om handel med varer eller ydelser. Du kan læse mere om det her.

Negativ moms betyder, at du har indberettet mere købsmoms end salgsmoms, og SKAT derfor skal udbetale differencen til dig. Det kan være, du fx har indberettet 2.700 kr. i salgsmoms og 3.400 kr. i købsmoms og derfor har en difference på 700 kr., som SKAT skal udbetale til dig.

Hvis du har indberettet negativ moms til SKAT, skal du have penge tilbage. Negativ moms betyder, at du har indberettet mere købsmoms end salgsmoms. Der går typisk 2-3 uger fra du har indberettet din moms, til du får momsen tilbagebetalt.

Der er to formler, du skal kende, når du skal regne moms ud. Du kan enten regne fra eksklusiv til inklusiv moms - eller fra inklusiv til eksklusiv moms. Du kan se de to regnestykker her:

 • Fra eksklusiv til inklusiv moms - beregn, hvor meget moms du skal lægge til din vare: Prisen ekskl. moms x 1,25 = prisen inkl. moms.Hvis du fx sælger en vare, der koster 1.000 kr. eksklusiv moms, og du skal beregne hvor meget moms, du skal lægge til, så tager du prisen på de 1.000 kr. og ganger med 1,25 (1.000 * 1,25), hvilket giver en pris på 1.250 kr. inklusiv moms. 
 • Fra inklusiv til eksklusiv moms - beregn, hvor meget momsen udgør af en vare: Prisen inkl. moms x 0,80 = prisen ekskl. moms. Hvis du fx allerede har solgt en vare til 1.500 kr., og du nu gerne vil vide, hvor meget momsen udgør af dit salg, så tager du prisen på de 1.500 kr. og ganger med 0,80 (1.500 * 0,8), hvilket giver en pris på 1.200 kr. eksklusiv moms. Altså udgør momsen 300 kr. af dit salg på 1.500 kr.

Pr. 1. januar 2017 er momsreglerne for fragt ændret. Det betyder, at alle nu skal fakturere fragt med moms. Hvis du fx sender et brev eller en pakke med PostNord, skal der også tillægges moms på fragten. Det gælder uanset hvem, du har købt fragten af.

Om du kan trække momsen fra på parkering afhænger af hvilken type bil, du kører. Hvis du har parkeret til et forretningsmøde, og din bil er på hvide plader, så kan du ikke få momsfradrag for udgiften. Hvis din bil er på gule plader, så har du fuldt momsfradrag for udgiften. Læs mere om kørselsfradrag.

Der er ikke moms på togbilletter. Al personbefordring er momsfritaget, hvilket betyder, at der ikke er moms på hverken togbilletter, taxakørsel eller flybilletter mv. Du kan få fuldt skattefradrag for udgifterne, men du kan ikke fradrage moms.

Det kommer an på det enkelte lejemål. Som hovedregel er husleje momsfrit. Det er dog muligt at lave en frivillig momsregistrering af erhvervslejemål, der gør, at lejemålet udlejes med moms. Det vil betyde, at du som lejer har momsfradrag for udgiften, hvis du er momsregistreret.

Hvorvidt der er moms på broafgift afhænger af flere ting, både af hvilken biltype du kører i (hvide- eller gule plader) og hvilken bro, du kører over.

 • Hvis du kører over Øresundsbroen, så kan du altid få fuldt momsfradrag uanset hvilken biltype, du kører i. 
 • Hvis du kører over Storebæltsbroen, så er det din biltype, der afgør, om du kan få momsfradrag eller ej. Hvis du kører i en bil på hvide plader, kan du ikke få momsfradrag. Hvis du derimod kører i en bil på gule plader, kan du få fuldt momsfradrag.

Nej - der kan dog stadig være moms på visse fragttyper, som fx forsendelse af breve og pakker.

Der er ikke moms på erhvervsforsikringer. Forsikringer er en momsfri ydelse, hvorfor du ikke kan få momsfradrag for udgiften.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide