Værd at vide om bogføring

Få indblik i de vigtigste begreber inden for bogføring.

Bogføring er en systematisk registrering af alle økonomiske transaktioner i din virksomhed, fx bilag, fakturaer og pengestrømme. Din bogføring danner grundlag for, at det regnskabsmæssige resultat kan opgøres ved udgangen af dit regnskabsår.

Hvad er bogføring?

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har pligt til at bogføre og registrere økonomiske transaktioner rettidigt. Korrekt bogføring reflekterer alle din virksomheds transaktioner.

Om du selv står for din bogføring, eller om du vælger at have en bogholder, der holder styr på det for dig, er helt op til dig. Det kan være tidskrævende selv at stå for bogføringen, især hvis det ikke er din spidskompetence som virksomhedsejer. Derfor vælger mange virksomhedsejere at overlade det til en professionel. Valget kan afhænge af kompleksiteten af din virksomhed. Har du fx en enkeltmandsvirksomhed, som oftest er mindre kompliceret, kan det være, du selv vælger at stå for bogføringen, hvorimod andre virksomhedstyper, som fx ApS, kan have en højere kompleksitet i forhold til de posteringer, der skal bogføres i regnskabet. Hvis du selv står for din bogføring, er det en god idé at have et regnskabsprogram, der kan gøre det mere enkelt og overskueligt for dig.

Uanset hvilken løsning du vælger, er det en god idé at have styr på nogle af de mest grundlæggende elementer inden for bogføring, så du får et bedre overblik over din virksomheds økonomi. Erhvervsstyrelsen har lavet ti råd til god bogføringsskik, som kan hjælpe dig på vej:

 1. Prioritér god bogføringsskik fra begyndelsen – måske vokser virksomheden, og det bliver kun sværere med tiden. Det betyder daglig opsamling af transaktioner og ligeledes daglig registrering eller i det mindste ugentlig registrering af disse transaktioner. 
 2. Hav tydeligt opdelte konti og budgetter.
 3. Har du ikke flair for bogføring, så få en professionel til at lave arbejdet for dig.
 4. Hold øje med udgifterne – ikke bare pga. overblikket, men også af hensyn til skatter og afgifter.
 5. Forbered dig på betalingen af skat, så du ikke får uforudsete regninger.
 6. Planlæg ved større udgifter.
 7. Digitalisér og automatisér fakturaer og betalinger.
 8. Forkort betalingsbetingelserne eller automatisér abonnementsbetalinger, så du hurtigt modtager betaling fra kunderne. 
 9. Hold regelmæssigt øje med udestående betalinger. Du skal løbende have hånd i hanke med udestående debitorer.
 10. Skab et systematisk overblik over virksomhedens økonomi og justér løbende, så du skaber overskud.

Vi vil nu se nærmere på, hvorfor det er vigtigt at bogføre.

Hvorfor skal du bogføre?

Der er forskellige årsager til, hvorfor du som virksomhedsejer skal bogføre. Den ene - og meget vigtige - årsag er, at du har pligt til det jf. bogføringsloven. Det betyder, at SKAT eller andre myndigheder kan kræve at se dit regnskab. SKAT fører stikprøvekontroller blandt danske virksomheder for at sikre, at reglerne bliver overholdt. Hvis reglerne ikke er overholdt, kan du få en bøde.

Men du skal du ikke kun bogføre, fordi du har pligt til det. Bogføring er også med til at skabe et godt overblik over din virksomheds økonomi. Du får et overblik over dine indtægter og udgifter, og du kan se hvor mange penge, du har tilgode ude hos dine kunder samt hvor mange penge, du selv skylder ved dine kreditorer. Din bogføring hjælper dig også til at se, fx hvor i virksomheden du bruger flest penge. Det overblik, du får på baggrund af din bogføring, kan altså være med til at danne grundlag for justeringer i din virksomheds økonomi i fremtiden. Samtidig kan den rette bogføring hjælpe dig med at følge op på, hvor meget du har tjent på dine ordrer, og dermed være med til at styrke din økonomistyring.

Din bogføring danner grundlaget for din virksomheds regnskabsmæssige resultat. Det er derfor vigtigt, at du bogfører korrekt, så din virksomheds resultat bliver retvisende - og du dermed ikke kommer til at betale hverken for meget eller for lidt i skat. Vi vil nu se nærmere på forskellen mellem bogføring, og dét at udarbejde et regnskab.

Forskellen på bogføring og regnskab

Alle virksomheder skal bogføre, men ikke alle virksomheder skal aflægge regnskab. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er bogføring, og hvad der er regnskab, så begge dele bliver udformet korrekt. Alle danske virksomheder er forpligtet til at bogføre – men ikke alle virksomheder er forpligtet til at aflægge et formelt regnskab. Du kan se forskellen på de to ting her:

 • Bogføring: Registrering af de enkelte transaktioner og bilag, som vedrører din virksomhed.
 • Regnskab: En samlet rapportering til årligt brug, men kan også være relevant på kvartals- eller månedsbasis. Ud over at indeholde økonomiske oplysninger anvendes regnskabet ofte af alle virksomhedens interessenter, fx banken, investorer og offentlige myndigheder.

Hvorvidt din virksomhed skal aflægge et formelt årsregnskab, afhænger af din virksomhedstype og regnskabsklasse. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, som fx en enkeltmandsvirksomhed eller PMV, så er det din beskatningsform, der afgør, om du skal udarbejde et formelt årsregnskab eller ej. Hvis du har enhver anden type virksomhed, som fx et ApS, så er du pålagt at skulle udarbejde et formelt årsregnskab. Du kan læse mere om kravene her.

Begreber inden for bogføring

Der findes mange forskellige begreber inden for bogføring, og det kan være svært at danne sig et overblik over dem alle. Vi har derfor samlet de vigtigste her.

De to grundelementer i dit regnskab

View more

Dobbelt bogføring - også kaldet det dobbelte bogholderi

View more

Debet og kredit

View more

Transaktioner

View more

Bilagsnummerering

View more

Bilag

View more

Kontoplan

View more

Moms

View more

Skattefradrag

Skattefradrag dækker over en lang række forskellige fradrag, fx kørselsfradrag. Et fradrag er et beløb, der trækkes fra din virksomheds indkomst, og som på den måde er skattefrit. Det er forskelligt hvilken skatteeffekt, der kan fradrages i din skatteopgørelse. 

 

Et eksempel kan være, at din virksomhed foretager et normalt varekøb på 100 kr. eksklusiv moms, hvor du har fuldt skattefradrag. Skatteeffekten af de 100 kr. er så 22 kr. Det betyder helt konkret i din virksomhed, at skatten for dine indtægter for året reduceres med 22 kr., og du derfor skal betale 22 kr. mindre i skat. 

 

Det er ikke alle udgifter i din virksomhed, du kan trække fuldt skattefradrag på. Der findes en lang liste af undtagelser. Du kan læse mere om dem her.

View more

Hjælp til bogføring

Hvis du vælger at få professionel hjælp til din bogføring, så kan du både få hjælp fra en bogholder og en revisor. Forskellen mellem de to er ofte pris og kompetencer. En bogholder hjælper dig typisk kun med din bogføring, hvorimod en revisor også kan hjælpe dig med dit regnskab, dine budgetter mv. Det er altså ikke altid billig bogføring, der er den bedste løsning.

I PwC kan vi stå for din bogføring og daglige administration for en fast månedlig pris. Læs mere her.

Kurser i bogføring

Hvis du selv ønsker at stå for din bogføring, kan du tage forskellige kurser i bogføring. Det kan være med til at klæde dig bedre på og gøre, at du føler dig mere sikker i rollen. I PwC afholder vi kurser i regnskab og bogføring, fx har vi et kursus i årsafslutning og et, der har fokus på momsreglerne.

Du kan se alle de kurser, der kan være relevante indenfor emnet her.

Din virksomheds daglige drift og administration

Uanset om det drejer sig om den daglige drift og administration eller den fortsatte vækst og udvikling af din forretning, er der masser af ting, du som virksomhedsejer skal holde styr på. 

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få fx indsigt i emner som bogføring, moms, afgifter og rapportering.

Læs mere her