Board Forum

PwC’s Board Forum er et professionelt forum for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fra den danske erhvervsscene.

Board Forum har til opgave at skabe netværk, værktøjer, publikationer og solide praktiske løsninger, der er med til at udvikle samarbejdet mellem bestyrelser og direktioner.

Ønsket er at sikre en målrettet dialog, sparring og videndeling for topledelser i Danmark, uanset om det drejer sig om de børsnoterede, offentlige eller familie-/ejerledede virksomheder samt fonde.

Som en vigtig del af rådgivningspaletten hjælper og understøtter Board Forum, når en virksomhed skal etablere eller professionalisere sit bestyrelsesarbejde. Vi er med fra start til slut og skræddersyr individuelle rådgivnings- og uddannelsesforløb målrettet den enkelte kunde.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019

Med "Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019" ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2019.

Den teknologiske udvikling, kompetencer og talent, aktionærrettighedsdirektivet og Anbefalinger for god Selskabsledelse er alle gode eksempler på områder, der i 2019 vil få en signifikant plads på bestyrelsens agenda.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 stiller derfor skarpt på disse – og mange andre – højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2019.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC