Board Forum

PwC’s Board Forum er et professionelt forum for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fra den danske erhvervsscene.

Board Forum har til opgave at skabe netværk, værktøjer, publikationer og solide praktiske løsninger, der er med til at udvikle samarbejdet mellem bestyrelser og direktioner.

Ønsket er at sikre en målrettet dialog, sparring og videndeling for topledelser i Danmark, uanset om det drejer sig om de børsnoterede, offentlige eller familie-/ejerledede virksomheder samt fonde.

Som en vigtig del af rådgivningspaletten hjælper og understøtter Board Forum, når en virksomhed skal etablere eller professionalisere sit bestyrelsesarbejde. Vi er med fra start til slut og skræddersyr individuelle rådgivnings- og uddannelsesforløb målrettet den enkelte kunde.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018

Den teknologiske udvikling, talent management i en digital verden og nye Anbefalinger for god Selskabsledelse. Alle områder, der i 2018 vil få en signifikant plads på bestyrelsens agenda.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 stiller derfor skarpt på disse – og mange andre – højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2018. Du vil således både blive inspireret og få konkrete værktøjer, som du kan bruge aktivt i dit daglige bestyrelsesarbejde.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018

Seneste artikler om bestyrelsesarbejde

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 23. februar 2018 ”Vejledning om revisionsudvalg, version 1.0”. Denne vejledning blev opdateret den 4. maj 2018, efter Erhvervsstyrelsen har modtaget en række kommentarer og bemærkninger til vejledningen. Vejledningen udtrykker den holdning og fortolkning, som Erhvervsstyrelsen har i relation til Revisionsudvalgets funktion og pligter.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

PwC’s CXO Survey 2018 viser en øget bevidsthed hos CXO’erne om, at digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling i stigende grad vil forandre vilkårene for at drive virksomhed fremadrettet. Dét, som CXO’erne peger på som værende den helt store bekymring og udfordring for virksomhederne, er manglen på kvalificeret arbejdskraft, som har de fornødne teknologiske kompetencer og forretningsforståelse.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Data skal være noget, vi taler om

Data skal være noget, vi taler om

Danskerne er blandt de mest tillidsfulde i verden. Det er en af vores største styrker, og det er en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Vi har hver især – danskerne såvel som danske virksomheder og institutioner – et ansvar for, at vi bevarer en høj tillid til hinanden og vores omverden.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Seneste publikationer om bestyrelsesarbejde

Kontakt os

Brian Christiansen
Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark
Tlf: 3945 9080
E-mail

Følg PwC