Børsforhold

Hvad enten du skal foretage en emission eller overvejer en børsnotering (IPO), kan vi hjælpe med professionel rådgivning.

En børsnotering er en stor beslutning og omvæltning for en virksomhed. PwC kan hjælpe dig med at evaluere fordele og ulemper, så du er klædt på til at træffe den rigtige beslutning. Hvis du allerede er børsnoteret, kan vi hjælpe dig med rådgivning i forbindelse med en emission, så vejen til ny kapital bliver så let som mulig.

Vores store internationale netværk af rådgivere gør, at uanset hvilket marked du ender med at vælge, kan vi yde en målrettet assistance. 

Ved hjælp af PwC’s IPO readiness assesment kan du få overblik over, hvor klar din virksomhed er til en børsnotering. Vi identificerer dine nødvendige indsatsområder og fremlægger en aktionsplan, så du har de bedste forudsætninger for at forberede din virksomhed til børsnoteringen.

Inden børsnoteringen, skal du klargøre din virksomhed til livet som et offentligt selskab. Her kan vi hjælpe med de krav, der nu bliver stillet til blandt andet din rapportering.

PwC kan bistå i alle børsnoteringens 4 faser

Beslutning

Der er mange fordele ved at benytte kapitalmarkedet til at finansiere din virksomheds næste skridt, men det er også en skelsættende begivenhed for din virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du er overbevist om, at det er den korrekte strategi, og at du har overvejet alle muligheder. Du skal blandt andet overveje, om din organisation er villig til at acceptere de forventninger markedet vil have i forhold til rapportering og offentlighed i din virksomhed.

PwC’s børseksperter er klar til at hjælpe dig igennem de strategiske beslutninger, du skal træffe. 

Hvis du i processen finder ud af, at din virksomhed ikke skal børsnoteringsvejen, står vores Corporate Finance-specialister klar til at hjælpe med andre veje til finansiering eller exit. Du kan læse mere om hvad de kan tilbyde her.

Planlægning

En børsnotering kræver ”orden i penalhuset”. Det er vigtigt, at du er klar over, hvor gearet din virksomhed er til en børsnotering på en række parametre. Det gør det muligt at identificere forhold, som med fordel kan udbedres eller afklares før børsnoteringen. PwC kan hjælpe med at få et sådant overblik.

Ved brug af PwC’s IPO readiness assesment skaber vi et overblik over, hvor din virksomhed står, på en række vigtige parametre såsom strategi, intern rapportering, skattemæssige forhold, ekstern kommunikation m.v.

Værktøjet giver mulighed for at udvælge de områder, der skal undersøges. Vi kan således skræddersy undersøgelsen efter dine behov og ønsker. Det betyder også, at værktøjet ikke kun er relevant ved store børsnoteringer.

På baggrund af undersøgelsen kan vi hjælpe med at sætte ind de steder, hvor der er behov. Hvis der for eksempel skal laves ændringer til den interne rapportering, konsolidering af regnskaber eller førstegangsimplementering af IFRS, står vi klar til at hjælpe. Se mere her.

Det samme gælder for selskabsretlig eller skattemæssig rådgivning, for eksempel ved omstrukturering før notering, implementering af nødvendige skattemæssige processer, forretningsgange og håndtering af skattemæssige problemstillinger for nøglemedarbejdere med aktier og warrants i selskabet. Via PwC netværket kan vi håndtere skattemæssige forhold på tværs af landegrænserne for koncernen, investorer og medarbejdere. Se mere her.

En IPO readiness assesment er ikke kun et internt værktøj, men kan også anvendes, når selskabet skal tiltrække investorer. For at øge muligheden for at børsnoteringen bliver succesfuld, er det ofte nødvendigt at have indgået aftale med ankerinvestorer (cornerstone investors), der giver forlods tegningstilsagn og derved “blåstempler” børsnoteringen. Disse investorer vil ofte kræve, at selskabet har undergået en readiness assesment.

Gennemførelse

I IPO-processen er der en række forhold, der skal håndteres sideløbende med, at din virksomhed kører videre. 

PwC kan hjælpe dig med en række af disse forhold, herunder det prospekt der skal udarbejdes, når værdipapirer skal udbydes til offentligheden eller skal optages til handel på et reguleret marked.

Et prospekt skal normalt godkendes af Finanstilsynet. Vi har kendskab til, hvilke krav Finanstilsynet stiller til indholdet af oplysninger i prospekter. Derfor kan vi hjælpe på følgende områder:

  • Identifikation af hvilke oplysningskrav der er til prospektet afhængig af værdipapirernes art

  • Identifikation af hvilke finansielle oplysninger der er påkrævet i prospektet, herunder vurdering af kompleks regnskabshistorie og behovet for proforma regnskab

  • Gennemlæsning af prospektet med henblik på at prospektet lever op til prospektreglerne

  • Rådgivning og assistance med afhjælpning af kommentarer fra Finanstilsynet

  • Comfort på relevante områder såsom historiske regnskabsoplysninger, guidance og driftskapital

  • Skattemæssig vendor due diligence i Danmark og andre relevante lande, hvor potentielle skatterisici (selskabsskat, moms, personskat, afgifter alt afhængig af selskabet) afdækkes og udbedres/begrænses. Se mere her.

Livet på børsen

Når din virksomhed er kommet på børsen, skal organisationen vænne sig til meget større offentlig bevågenhed og nye regulatoriske krav. 

Du skal sikre dig, at du har robuste processer på plads for at opfylde dine forpligtelser som et offentligt selskab. Eventuelle risici skal håndteres, for at værne om dit selskabs renommé og bevare investorernes tillid.

I PwC kan vi støtte dig på denne del af rejsen ved rådgivning på en række punkter, herunder udformning af ledelsesrapporter, corporate governance, skattemæssige forhold, risk management og ved fremtidige emissioner og transaktioner.

 

Børshåndbogen

Få overblik over relevante regler og processer før, under og efter børsnotering af aktier. Med Børshåndbogen ønsker vi at give et indblik i de regler og processer, der er forbundet med at lade sine aktier handle på et reguleret marked (RM, fx Nasdaq Copenhagen Main Market) eller en multilateral handelsfacilitet (MHF, fx Nasdaq First North Growth Market). Børshåndbogen henvender sig både til selskaber, hvis aktier er optaget til handel, og til selskaber der overvejer at lade deres aktier optage til handel.

Download publikation

Kontakt os

Allan Knudsen

Allan Knudsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Tlf: 3945 9255

Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Torben Jensen

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC