Anlæg og infrastruktur

Vores specialister repræsenterer mange forskellige kompetencer, baggrunde og erfaring, der alle er forenet og forankret i dedikationen til at få komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter til at lykkes.

Anlægs- og infrastrukturprojekter er essentielle for, at samfundet fortsat kan levere den nødvendige service til en konstant skiftende demografi. Investeringer i infrastruktur spiller en vital rolle i at øge den økonomiske produktivitet, sikre den globale vækst, skabe arbejdspladser og fastholde for at sikre fortsat høje levestandarder og velfærd.

I stadig stigende grad etableres større infrastrukturprojekter også med henblik på at løse de globale kriser, som vi står over for. Der ses en stadigt stigende global investering i fx bæredygtige energiprojekter, der bidrager til at løse klimaudfordringerne samt et stadigt større fokus på at integrere ESG-relaterede overvejelser ved realiseringen af projektet.

Vores specialister repræsenterer mange forskellige kompetencer, baggrunde og erfaring, der alle er forenet og forankret i dedikationen til at få komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter til at lykkes. Vi leverer i PwC rådgivning i alle projektfaser – fra de indledende strategiske overvejelser og etableringen af en veldokumenteret business case og frem til ibrugtagning og drift. Vores rådgivningsydelser omfatter blandt andet:

 • Udarbejdelse af projektstrategi og businesscase
 • Kapitalfremskaffelse
 • Økonomi- og risikostyring
 • Udbud af facility management ydelser
 • ESG.

Vi har i PwC erfaring fra realisering af anlægs- og infrastrukturprojekter inden for mange forskellige sektorer – herunder forsvaret, ejendomsudvikling, forsyning, transport og offentlig administration og trækker i vores opgaveløsning på PwCs netværk af sektorspecialister.

Vores ydelsesområder

Strategi og business case

 • Behovs- og markedsdialog
  • Behovsafdækning samt analyse af forretningsmæssige rammebetingelser for nye investeringer – herunder markedskapacitet
 • Etablering af business case
  • Analyse og optimering af business case med henblik på at sikre et robust beslutningsgrundlag samt mulighed for tilvejebringelse af finansiering
 • Organiseringsmodeller
  • Vurdering af mulige organiseringsmodeller og selskabsstrukturer – samt beskrivelse af afledte fordele og ulemper forbundet hermed
 • Bæredygtighed
  • Udarbejdelse af strategi for håndtering af ESG i relation til finansiering, etablering og drift af det fremtidige anlæg.

Kommerciel struktur, udbud og finansiering

 • Kommerciel struktur
  • Design og vurdering af mulige kommercielle strukturer under hensyntagen til forventet markedsinteresse og omfanget og karakteren af omfattede entrepriseopgaver
 • Fundingstrategi
  • Vurdering af mulige fundingstrategier – herunder ESG-relaterede overvejelser - og afledte økonomiske og finansielle konsekvenser samt dokumentationskrav
 • Kapitalfremskaffelse
  • Dialog og forhandling med investorer og långivere – herunder dokumentation af business case samt etablering af finansiel model, der synliggør forventet projektøkonomi over projektets levetid
 • Indkøbs- og udbudsrådgivning
  • Design af udbudsstrategi samt finansiel og processuel rådgivning ved gennemførelse af komplekse udbuds- og indkøbsprocesser.

Etablering og udførelse

 • Kontraktstyring og konflikthåndtering
  • Tilvejebringelse af objektive undersøgelser af konflikter samt gennemgang og optimering af aftalestruktur og risikodeling
 • Programledelse
  • Design og opbygning af projektorganisation for at imødekomme kontrol- og ledelseskrav
 • Kontrol og ledelse
  • Design og implementering af procedurer og værktøjer for at kontrollere omkostninger, tidsplan, kvalitet og risici
 • Omkostningsbesparelser
  • Effektivitetsforbedringer samt implementering af omkostningsreducerende tiltag
 • Ekstern kvalitetssikring
  • Projektgennemgang - herunder gennemgang af økonomi, risici, tid og projektkontroller.

Drift

 • Asset management
  • Maksimering af aktivets livstid og værdi samt prioritering af vedligeholdelsesopgaver
 • Operationel effektivitet
  • Forbedring af operationel effektivitet samt maksimering af aktivets levetid og værdi
 • ESG
  • Dokumentation af interne og eksterne ESG- relaterede krav.

Køb og salg

 • M&A-rådgivning samt finansiel due diligence
  • Transaktionsrelateret rådgivning i forbindelse med køb og salg af aktiver
 • Finansiel modellering
  • Opbygning og kvalitetssikring af finansielle modeller
 • Refinansiering
  • Genforhandling af eksisterende finansieringsaftaler.

Mød vores specialister

Vores specialister inden for anlægs- og infrastrukturprojekter er klar til at hjælpe jer videre. Ræk ud til en af os for at få en snak om jeres konkrete udfordringer og for at høre mere om vores ydelser, og hvordan vi arbejder sammen med jer.

Kontakt os

Lars Miguel Paredes

Partner, CFO Advisory, PwC Denmark

Tlf: 2939 2369

Torsten Schmidt-Jensen

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 5138 4981

Peder Hjersing

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 3740

Følg PwC