{{filterContent.facetedTitle}}


{{filterContent.facetedTitle}}


{{filterContent.facetedTitle}}

Finanstilsynet foretog i maj 2018 kontrol af depositarfunktionen i PwC. PwC tager Finanstilsynets påbud til efterretning, men er ikke enig i rapportens væsentligste konklusioner. PwC har grundet manglende vejledning og fortolkningsbidrag til FAIF-lovgivningen anvendt revisionsstandarder og -vejledninger, hvilket Finansstilsynet ikke har fundet tilstrækkeligt.

Download redegørelse om inspektion af PwC som depositar

Følg PwC