Dokumentation til brug for godtgørelse af energiafgifter

Afgiftsvejledningen

Virksomheder kan udelukkende få godtgjort energiafgifter og vandafgift, hvis virksomhederne kan fremlægge fakturaer, der opfylder fakturakravene. Fakturakravene er blevet udvidet, således at bl.a. også virksomhedens (elkundens) eget CVR-nr. skal fremgå af elfakturaen.

Dokumentation – udlejning

Virksomheder, der som led i udlejning leverer elektricitet, vand og varme, skal mindst én gang årligt udfærdige en specifikation, der kan danne grundlag til brug for de momsregistrerede lejeres godtgørelse af energiafgifter.

Acontofakturaer

Elleverandører må ikke forudfakturere elafgift på en acontofaktura. Virksomheder kan derfor ikke længere få godtgørelse af elafgiften ved acontofakturering af elforbruget. Virksomheder kan få godtgørelse, når elleverandøren sender en faktura med opgørelse af det endelige elforbrug og elafgift for perioden. Virksomheder kan dog også få godtgjort elafgift, i det tilfælde elleverandøren på eksempelvis 2. acontoregning har faktureret elafgift for 1. acontoperiode. Det afgørende er, at der er faktureret en elafgift.

For brændsler og vandforbrug gælder, at virksomheder, som kun får aflæst forbrugs-/afregningsmåler én gang om året, løbende kan få godtgjort afgifterne på baggrund af acontofakturaer. Disse virksomheder skal foretage en korrektion af de afgifter, de har fået godtgjort, når årsopgørelsen modtages.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2475 5135

 Jennifer  Oechsner

Jennifer Oechsner

Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9672

Følg PwC