Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Forældelse af afgiftskrav

Afgiftsvejledningen

Virksomheder

For afgiftskrav gælder en 3-årig forældelsesfrist regnet fra momsangivelsesfristens udløb. Det vil fx sige, at en godtgørelse af elafgift for elektricitet faktureret i marts 2017 forælder 25. april 2020 (såfremt der er tale om en virksomhed, der afregner moms hver måned).

I særlige tilfælde kan virksomheden søge om genoptagelse ud over 3-års-fristen. Dette gælder fx, hvis hidtidig praksis ændres.

Myndigheder

Der gælder også en 3-årig forældelsesfrist for myndighedernes mulighed for at korrigere et afgiftskrav tilbage i tiden. Myndighederne har dog mulighed for at korrigere et afgiftskrav 10 år tilbage i tiden, hvis det vurderes, at virksomheden har handlet groft uagtsomt. Dette vil specielt være tilfældet for områder, hvor myndighederne mener, at afgiftsreglerne er klare og præcise, og at virksomhederne derfor burde være bekendte med reglerne og overholde disse. Denne opfattelse har Skattestyrelsen i stigende omfang fået vedrørende reglerne for godtgørelse af energiafgifter.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC