Viden. Inspiration. Løsninger.

Klimaudfordringen kræver handling fra alle - også dansk erhvervsliv. Se de nyeste tendenser og få inspiration og råd fra Klimakonferencen 2024, som du kan bruge til at fremme arbejdet med bæredygtighed i din virksomhed. Du kan også downloade præsentationer fra konferencen.

Gode råd til at fremme den grønne omstilling

Få gode råd til at fremme arbejdet med bæredygtighed i din virksomhed. Vi har samlet nogle af de vigtigste pointer og råd fra Klimakonferencen 2024.

Forstå virksomhedens påvirkning på verden og verdens påvirkning på virksomheden

For at handle hensigtsmæssigt og fremtidssikret er det afgørende, at være  bevidst om, hvordan din virksomhed påvirker verden, og hvordan verden påvirker virksomheden. Derfor er et af de første skridt i klimaarbejdet at skabe dette overblik med en stærk baseline - hvordan ser klimaaftrykket ud i dag. Herefter kan I sætte mål og lægge konkrete planer.

Data er din ven

For at komme godt i gang eller videre med klimaarbejdet er det afgørende at forstå og have overblik over jeres virksomheds klimaaftryk. Data spiller en afgørende rolle - både for overblikket, og for rapporteringen af ens klimaaftryk. 

Arbejdet med data skal ikke betragtes som en compliance-øvelse. Data kan bruges til at se muligheder og sikre, at I arbejder i den rigtige retning og har det rette fokus. Datakvalitet er vigtig, men må ikke stå i vejen for, at I handler for at reducere virksomhedens negative aftryk nu og her. Derfor bør I bruge de data, I har og løbende arbejde med at forbedre kvaliteten. 

Klimaarbejdet skal være en integreret del af forretningsstrategien

Bæredygtighedsdata og -planer skal være en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. For at sikre dette skal arbejdet med bæredygtighed, herunder klima, ikke kun være noget, der arbejdes med i en del af forretningen, men noget der er forankret i virksomhedens øverste ledelse.

KPI’er, planer og roadmaps er afgørende for at sætte langsigtede og ambitiøse mål. De er med til at sikre, at hele forretningen er med, og ved hvad de skal, ligesom de understøtter, at man løbende kan måle og justere planer.

Klima og biodiversitet går hånd i hånd

Vi kommer ikke til at løse klimakrisen, hvis vi ikke også fremmer biodiversiteten. Mere end halvdelen  af verdens BNP afhænger af naturens ressourcer, og en net zero-positiv fremtid går derfor hånd i hånd med en natur-positiv fremtid. 

Når du arbejder med din klimastrategi, er det derfor vigtigt, at du ikke udelukkende ser på din virksomheds påvirkning relateret til klima, men også ser på din påvirkning ift. biodiversitet.

Arbejd sammen med andre og lær af hinanden

Mange virksomheder er afhængige af leverandører og samarbejdspartnere, som spiller en afgørende rolle i at nedbringe det samlede klimaaftryk. Det betyder, at krav til leverandører og samarbejdspartnere er en væsentlig del af klimaarbejdet. 

I bør også tænke over, hvordan I kan dele information og erfaring med andre virksomheder, til gavn for klimaet, og omvendt også finde inspiration fra andre. Alle kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, men ingen kan ikke gøre det hver for sig.

Vilje og klimaplaner er afgørende for investorer 

PwC’s Global Investor Survey viser, at tre fjerdedel af de adspurgte investorer vurderer, at information om, hvordan virksomhederne håndterer risici og muligheder inden for bæredygtighed, er vigtig for deres beslutninger. Det betyder, at virksomheder i dag kan risikere, at investorer ikke ønsker at investere i dem, hvis de ikke er villige til at omstille sig. 


Download præsentationer fra konferencen

Vi håber, at du kan bruge indsigterne fra præsentationerne til at skabe værdi i dit arbejde.

Bæredygtighed - et vilkår for succes

Kunder, medarbejdere, investorer og andre interessenter forventer, at virksomheder og organisationer understøtter arbejdet mod en mere bæredygtig fremtid. Det stiller krav til alt fra din strategi, implementering og ikke mindst et effektivt og grundigt rapporteringsarbejde. Vi samarbejder med vores kunder om at omsætte ambitioner til mål og handling. Vi hjælper dig med at navigere i et komplekst landskab af forventninger og lovkrav samt opbygge tillid og skabe værdi på den lange bane.

Se, hvordan vi kan hjælpe dig

Aktuelle muligheder for mere viden og inspiration

Hold dig opdateret og få mere inspiration på vores konferencer, webinarer eller fra vores aktuelle surveys og udgivelser.

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Sara Filtenborg

Event Manager, København , PwC Denmark

3945 3150

E-mail

Simone Marie Høybye

Senior Event Associate, PwC Denmark

3945 3189

E-mail

Følg PwC