Parkering hos PwC i Hellerup

Praktisk information om parkering til kurser og arrangementer hos PwC i Hellerup (also in English)

Kære gæst

Vi glæder os meget til at tage imod dig hos PwC i Hellerup. På denne side finder du en række muligheder for parkering i nærheden af os. Vi står klar både ved hovedindgangen, hvis du kommer fra Strandvejen og ved vores indgang i baggården, hvis du kommer fra parkeringskælderen.  

Parkering Tuborg Syd

Du kan parkere i parkeringskælderen under PwC. Sådan finder du derhen:

  • Kør ad Dessaus Boulevard til rundkørslen
  • Tag anden vej til højre ad Philip Heymans Alle
  • Parkeringskælderen ‘Tuborg Syd’ finder du på venstre hånd
  • Du kan parkere din bil på flere niveauer - både på dæk 2 eller dæk 3.  Du kan parkere på pladser med PwC-logo uden betaling, og på pladser uden firmalogo mod betaling via Easypark. Du kan bruge sms til at betale din parkeringsafgift. Se, hvordan du gør

Du finder op til PwC’s hovedbygning ved at gå til dæk 2, følg parkeringsbåsene markeret med PwC-logo og gå ud ad døren med PwC-logo på og op ad trappen. Du kommer nu op til bagindgangen til hovedbygningen, hvor vi står klar til at tage imod dig. 

Ambassadekvarteret - gadeparkering

Det er også muligt at parkere på villavejene i ambassadekvarteret over for PwC.  Parkering er gratis i dette område. Når du har parkeret, så gå til hovedindgangen fra Strandvejen, hvor vi står klar til at modtage dig.

Q-Park Waterfront Shopping

Du kan også parkere i parkeringskælderen under Waterfront Shoppingcenter - Q-Park Waterfront Shopping. Du finder nedkørslen til parkeringskælderen ved krydset mellem Tuborg Havnevej og Philip Heymans Alle mellem Experimentariet og Waterfront Shoppingcenter. Her kan du nemt betale med kontant eller kort.

Se vejvisning

Kort over parkeringspladser i Hellerup

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Dear guest, 

We are very much looking forward to welcoming you at PwC in Hellerup. On this webpage, you will find a variety of parking options near us. We are waiting for you at the main entrance if you arrive from Strandvejen, and at our back entrance if you arrive from the basement parking.

Parking Tuborg Syd 

Parking is available in PwC's basement parking. How to get there: 

  • Drive along Dessaus Boulevard to the roundabout.
  • Take the second road to the right along Philip Heymans Alle.
  • You will find the basement parking 'Tuborg Syd' on your left handside. 
  • You can park your car on both deck 2 or deck 3. You can park your car at PwC-branded parking spaces free of charge, and on spaces without company logo for an Easypark charge. Your parking fee can be paid via text message. See how to. 

You can get to PwC's main building by going to deck 2, then taking the stairs up after passing the parking spaces marked with PwC logo. You will now come up to the back entrance to the main building, where we will be ready to greet you.

The embassy quarter - street parking 

It is also possible to park on the residential streets in the embassy quarter opposite PwC. Parking is free in this area. When you have parked, go to the main entrance from Strandvejen, where we will be ready to greet you. 

Q-Park Waterfront Shopping 

You can also park in the basement parking under the Waterfront Shopping Center - Q-Park Waterfront Shopping. You will find the descent to the basement parking at the intersection between Tuborg Havnevej and Philip Heymans Alle between Experimentariet and Waterfront Shopping Center. Here you can easily pay with cash or card. 

See directions

Kort over parkeringspladser i Hellerup

Place

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Kontakt os

Paula Løve Aaes

Senior Event Marketing Manager, PwC Denmark

3945 3299

E-mail

Torben Søgaard

Event Manager, Hellerup, PwC Denmark

3945 3002

E-mail

Christina Sørensen

Manager, Administrationsansvarlig, PwC Denmark

3945 3535

E-mail

Følg PwC