Parkering hos PwC i Hellerup

Praktisk information om parkering til kurser og arrangementer hos PwC i Hellerup (also in English)

Kære gæst

Vi glæder os meget til at tage imod dig hos PwC i Hellerup. På denne side finder du en række muligheder for parkering i nærheden af os. Bemærk at PwC’s kurser og arrangementer finder sted i enten PwC’s Hovedbygning, der ligger på Strandvejen, eller PwC’s Punkthus, der ligger bagved Hovedbygningen. 

 • PwC’s Hovedbygning: Strandvejen 44, 2900 Hellerup
 • PwC’s Punkthus: Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup

Parkering Tuborg Syd

Du kan parkere i parkeringskælderen under PwC, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. Sådan finder du derhen:

 • Kør ad Dessaus Boulevard til rundkørslen
 • Tag anden vej til højre ad Philip Heymans Allé
 • Parkeringskælderen ‘Tuborg Syd’ finder du på venstre hånd
 • Du kan parkere din bil på flere niveauer - både på dæk 2 eller dæk 3.  Du kan parkere på pladser med PwC-logo uden betaling, og på pladser uden firmalogo mod betaling via Easypark. Du kan bruge sms til at betale din parkeringsafgift. Se, hvordan du gør

Sådan finder du PwC’s Hovedbygning
Du finder op til PwC’s Hovedbygning, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, ved at gå til dæk 2, følg parkeringsbåsene markeret med PwC-logo og gå ud ad døren med PwC-logo på og op ad trappen. Du kommer nu op til bagindgangen til Hovedbygningen, hvor vi står klar til at tage imod dig.

Sådan finder du PwC’s Punkthus
Punkthuset ligger bag ved PwC’s Hovedbygning. Du finder op til Punkthuset, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup, ved at gå til dæk 2, følg parkeringsbåsene markeret med PwC-logo og gå ud ad døren med PwC-logo på og op ad trappen. Når du kommer op af trappen, skal du gå den modsatte vej af, hvor Hovedbygningen ligger, mod vandet. Følg trapperne op, længst ude til venstre oppe af muren og du finder derved Punkthuset lige over for Horten-bygningen.

Ambassadekvarteret - gadeparkering

Det er også muligt at parkere på villavejene i ambassadekvarteret over for PwC. Parkering er gratis i dette område. Når du har parkeret, så gå til hovedindgangen i enten Hovedbygningen eller Punkthuset, hvor vi står klar til at modtage dig.

Q-Park Waterfront Shopping

Du kan også parkere i parkeringskælderen under Waterfront Shoppingcenter - Q-Park Waterfront Shopping. Du finder nedkørslen til parkeringskælderen ved krydset mellem Tuborg Havnevej og Philip Heymans Allé (mellem Experimentariet og Waterfront Shoppingcenter). Her kan du nemt betale med kontant eller kort.

Kommer du i elbil?

Du kan finde parkeringspladser med ladestationer foran PwC's Hovedbygning.  

Se vejvisning

Kort over parkeringspladser i Hellerup

PwC's Hovedbygning

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

PwC's Punkthus

PwC, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup

Dear guest, 

We are very much looking forward to welcoming you at PwC in Hellerup. On this webpage, you will find a variety of parking options near us. Please note that PwC's courses and events take place in either PwC's Main Building, located at Strandvejen, or PwC's Punkthus, located behind the Main Building.

 • PwC’s Main Building: Strandvejen 44, 2900 Hellerup
 • PwC’s Punkthus: Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup

Parking Tuborg Syd 

Parking is available in PwC's basement parking, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. How to get there: 

 • Drive along Dessaus Boulevard to the roundabout.
 • Take the second road to the right along Philip Heymans Allé.
 • You will find the basement parking 'Tuborg Syd' on your left handside. 
 • You can park your car on both deck 2 or deck 3. You can park your car at PwC-branded parking spaces free of charge, and on spaces without company logo for an Easypark charge. Your parking fee can be paid via text message. See how to. 

How to find PwC’s Main Building
You can get to PwC's Main Building by going to deck 2, then taking the stairs up after passing the parking spaces marked with PwC logo. You will now come up to the back entrance to the Main Building, where we will be ready to greet you.

How to find PwC’s Punkthus
PwC’s Punkthus is located behind PwC's Main Building. Go to deck 2, then take the stairs up after passing the parking spaces marked with PwC logo. When you come up the stairs, walk the opposite way to where the Main Building is, towards the water. Follow the stairs up, furthest left along the wall and you will find PwC’s Punkthus directly opposite the Horten building.

The embassy quarter - street parking 

It is also possible to park on the residential streets in the embassy quarter opposite PwC. Parking is free in this area. When you have parked, go to the main entrance in either PwC’s Main Building or Punkthuset, where we will be ready to greet you.

Q-Park Waterfront Shopping 

You can also park in the basement parking under the Waterfront Shopping Center - Q-Park Waterfront Shopping. You will find the descent to the basement parking at the intersection between Tuborg Havnevej and Philip Heymans Allé (between Experimentariet and Waterfront Shopping Center). Here you can easily pay with cash or card. 

Will you arrive in an electric car?

You can find parking spaces with charging stations in front of PwC's Main Building.  

See directions

Kort over parkeringspladser i Hellerup

PwC's Main Building

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

PwC's Punkthus

PwC, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup

Kontakt os

Paula Løve Aaes

Senior Event Marketing Manager, PwC Denmark

3945 3299

E-mail

Torben Søgaard

Event Manager, Hellerup, PwC Denmark

3945 3002

E-mail

Christina Sørensen

Manager, Administrationsansvarlig, PwC Denmark

3945 3535

E-mail

Følg PwC