Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Action 15: OECD offentliggør multilateralt instrument til implementeringen af BEPS i dobbeltbeskatningsoverenskomster

Den 24. november 2016 offentliggjorde OECD det multilaterale instrument, der skal give mulighed for effektiv implementering af en række BEPS-tiltag i eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Instrumentet sætter samtidig en ny standard for løsning af dobbeltbeskatningskonflikter.

Det multilaterale implementeringsinstrument (”MLI”) gør det muligt for de deltagende lande at gennemføre en række ændringer i eksisterende overenskomster, uanset om disse er baseret på OECD eller FN Modeloverenskomsten.

Formålet med instrumentet er: 

  • at implementere en række tiltag fra BEPS-projektet i eksisterende bilaterale og multilaterale beskatningsaftaler
  • at sætte en ny standard for løsning af dobbeltbeskatningskonflikter ved voldgift
  • at virke som et supplement til de enkelte beskatningsaftaler og dermed hurtigt og effektivt ratificere overenskomster 

De BEPS-tiltag, det drejer sig om, er:

  • Action 2 Hybrid transactions
  • Action 6 Treaty abuse
  • Action 7 Permanent Establishments
  • Action 14 Dispute Resolution and the Mutual Agreement Procedure (MAP)

Flere end 100 lande har deltaget i forhandlingerne om implementeringsinstrumentet, som er offentliggjort på OECDs hjemmeside og er ledsaget af en 89 siders ’Explanatory Statement’. Læs mere her.

Hvem kan underskrive aftalen – og deltager Danmark?

MLI kan underskrives af alle lande fra den 31. december 2016, og der forventes stor opbakning fra de lande, der har deltaget i BEPS-samarbejdet. Der vil blive holdt en underskriftsceremoni i Paris i juni 2017.

Instrumentet træder i kraft for de enkelte lande tre til fire måneder efter parterne har ratificeret konventionen, og overenskomster vil være omfattet, når alle parter i overenskomsten har ratificeret instrumentet.

Danmark har deltaget aktivt i instrumentets tilblivelsesproces, og vi forventer, at Danmark vil have en positiv holdning til en endelig tilslutning, da Danmark kun har fastholdt enkelte reservationer i forhold til MLI.

Hvilke konsekvenser vil en deltagelse medføre?

I forbindelse med en underskrivelse af instrumentet skal hvert enkelt land specificere, hvilke dobbeltbeskatningsoverenskomster MLI-konventionen skal gælde for. Underskrivelsen af MLI medfører således ikke, at samtlige dobbeltbeskatningsoverenskomster, som landet har indgået, omfattes.

MLI-konventionen er blevet udviklet samtidig med, at EU-Kommissionen er i færd med at udarbejde et direktiv om konfliktløsning i dobbeltbeskatningssituationer. Det bemærkes hertil, at instrumentets bestemmelser vedrørende voldgift i høj grad ligner de tilsvarende EU-forslag.

Instrumentet giver stor fleksibilitet i forhold til anvendelse og implementering, og de involverede lande vil blive ’matchet’ ud fra deres angivne lister. Det er således kun i tilfælde, hvor alle kontraherende parter ønsker at ratificere en overenskomst, at der efterfølgende bliver kigget på, hvilke forbehold landene har gjort sig, og dermed om MLI’en kan føre til ændringer.

Ultimativt skal alle de kontraherende parter i de enkelte beskatningsaftaler blive enige om, hvordan de ønsker at ratificere overenskomsten, hvorfor det fortsat vil være de enkelte landes forhandlingskraft, der er afgørende for overenskomstens indhold.

Hvad sker der nu?

Det er fortsat uklart, hvor mange overenskomster der vil blive genforhandlet på baggrund af instrumentet. Der vil blive holdt en ’speed dating’-øvelse i februar, hvor lande, som har angivet, at de ønsker at ratificere de samme aftaler, kan få mulighed for at indlede forhandlingerne. Herudover er OECD ved at udvikle digitale platforme, hvor lande skal indberette og efterfølgende opdatere sine ønsker og forbehold, således at forhandlingsprocessen lettes.

Vi forventer under alle omstændigheder, at det multilaterale instrument vil få stor betydning på området for international skatteret, og vi anser det for meget positivt, at der i stigende grad bliver fokuseret på løsning af dobbeltbeskatningskonflikter (dispute resolution).

Udsendt januar 2017

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Følg PwC