Brexit: Hvad er status? (uge 50)

11/12/18

De politiske forhandlinger om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) er fortsat under tidspres, og det kan være svært at tilegne sig et overblik over udviklingen. Derfor publicerer PwC, op til Storbritanniens udtræden af EU, løbende opdateringer om Brexit med særligt fokus på den finansielle sektor. Du kan læse vores tidligere nyhed Brexit: Hvad er status? (uge 47)

Den britiske regering udsætter godkendelse af udtrædelsesaftalen

Udtrædelsesaftalen blev godkendt af EU27-lederne søndag den 25. november 2018, hvorefter det var ventet, at aftalen skulle til afstemning i det britiske parlament den 11. december 2018. Grundet politisk modvillighed mod aftalen valgte den britiske regering imidlertid at udskyde den planlagte afstemning på dagen op til, hvilket straks afspejlede sig i det britiske pund, som faldt yderligere.

Hvornår en ny afstemning vil finde sted, er endnu uvist. Det forventes, at den britiske regering vil benytte sig af det kommende EU-topmøde i Bruxelles den 13.-14. december til at genforhandle visse dele af aftalen. Især den såkaldte forsikringsordning, som holder grænserne i Irland åbne via et fælles midlertidigt toldområde, indtil begge parter når til enighed om en fremtidig handelsaftale, har skab britisk modvillighed mod aftalen.

I kølvandet på udsættelsen af den britiske afstemning udtalte EU-Kommissionen, at den allerede godkendte aftale med EU27-lederne fra den 25. november ikke vil blive genforhandlet. Dermed er realiteten om et reelt ”hard” Brexit rykket (endnu) et skridt nærmere.

Forberedelser til Brexit

Grundet den fortsatte politiske usikkerhed samt usikkerheden om de endelige Brexit-betingelser bør finansielle virksomheder forberede sig på, hvad et ”hard” Brexit vil betyde i praksis, samt foretage de nødvendige skridt for at sikre, at virksomhedens aktiviteter kan fortsætte – også efter marts 2019.

I tilfælde af et ”hard” Brexit bør danske finansielle virksomheder med tilstedeværelse i eller uden for Storbritannien forberede sig på at miste deres nuværende passporting-muligheder, som giver adgang til de britiske markeder. Danske finansielle virksomheder bør derfor allerede nu overveje, hvordan de vil imødekomme denne udfordring, herunder behovet for at ansøge de britiske myndigheder om en midlertidig tilladelse inden april 2019. Det bør yderligere overvejes, om en omstrukturering af virksomheden – med henblik på at være underlagt enten britisk eller europæisk lovgivning – er nødvendig.

Som en del af denne proces bør der i analyserne heraf indtænkes potentielle indvirkninger på arbejdskapitalen hos eventuelle kunder. Flere britiske banker er i færd med at se på kravene til deres kunder, der pludselig skal have større varelagre. Det giver de finansielle virksomheder mulighed for proaktivt at drøfte, hvordan en effektiv styring heraf kan fremme evnen til hurtigt at tilpasse virksomheden post-Brexit. På omkostningssiden på den korte bane bør det også overvejes, om det har betydning, at mængden af ledig lagerkapacitet i Storbritannien nu er ved at være forsvindende lille.

Indvirkningerne på – og de mulige konsekvenser for – den finansielle virksomheds medarbejdere, herunder blandt andet restriktioner i den fri bevægelighed af arbejdskraft og betingelserne for fremtidig opholdstilladelse, bør ligeledes overvejes.

Endvidere tilråder European Banking Authority (“EBA”), at finansielle virksomheder senest ved udgangen af 2018 informerer kunder, som vil blive berørt af Brexit, om, hvilke konsekvenser Brexit vil have for forholdet mellem virksomheden og den enkelte kunde.

Forberedelserne er således mange, hvorfor PwC i de kommende måneder fortsat vil fremhæve de områder, som danske finansielle virksomheder bør overveje eller analysere i forberedelserne til Brexit.

Skulle udtrædelsesaftalen blive forhandlet på plads i den nærmest fremtid, bør forberedelserne til Brexit i de danske finansielle virksomheder stadig påbegyndes. Skulle sådan et scenarie udfolde sig, kan man med fordel overveje de nødvendige ”hard” Brexit-forberedelser, da den politiske erklæring i dens nuværende ordlyd blot indeholder en erklæring om “fortsat tæt samarbejde på det finansielle område” uden nærmere specificering af, hvilke forretningsområder der falder under denne definition.

Er jeres organisation forberedt til Brexit?

Bank of Englands offentliggjorde i uge 48, at de forudser et fald i Storbritanniens BNP i de kommende 15 år som følge af Brexit – henholdsvist 8 % og 3 % i tilfælde af et ”hard” eller ”soft” Brexit. Brexit vil således have konsekvenser for alle finansielle virksomheder med tilknytning til, eller samhandel med, Storbritannien.

Hos PwC holder vi os løbende opdateret om Brexit, blandt andet i samarbejde med vores kollegaer i Storbritannien, og vi står klar til at hjælpe jer – både i og uden for Storbritannien.

 

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC