PwC's CXO Survey 2019: Global usikkerhed sender erhvervslederes tro på vækst på laveste niveau i fem år

Få indblik i knap 470 danske erhvervslederes vækstforventninger og syn på aktuelle tendenser i dansk erhvervsliv i PwC's CXO Survey 2019, som vi gennemfører for femte år i træk og i samarbejde med Dansk Erhverv.

Ifølge CXO Survey 2019 forventer halvdelen af de danske erhvervsledere, at dansk økonomi går ind i en lavkonjunktur senest i 2020. Det skyldes den globale usikkerhed, der samtidig sender erhvervsledernes tro på vækst i egen virksomhed ned på det laveste niveau i fem år. Samtidig er andelen af erhvervsledere, der forventer vækst i egen virksomhed i det kommende år, faldet til det laveste niveau i de fem år, undersøgelsen er blevet foretaget.

Global usikkerhed sender erhvervslederes tro på vækst på laveste niveau i fem år

I CXO Survey 2019 svarer knap halvdelen af de danske erhvervsledere, at de forventer en lavkonjunktur senest i 2020, og hele 74 % forventer en lavkonjunktur i dansk økonomi senest i 2021. De lidt kedelige tal giver udtryk for, at den globale afmatning for alvor har ramt de danske erhvervsledere.

Undersøgelsen viser desuden, at andelen af erhvervsledere, der forventer vækst i egen virksomhed i det kommende år, er faldet til det laveste niveau i de fem år, undersøgelsen er blevet foretaget. I år er det således 71 % af CXO’erne, der forventer vækst i det kommende år, mens det var hele 93 % i 2014. CXO Survey viser, at det særligt er SMV’erne, som har faldende vækstforventninger. Andelen af erhvervsledere, der forventer en vækst over 10 %, er også faldet fra 32 % sidste år til 23 % i år.

Usikker økonomisk vækst er CXO'ernes største samfundsmæssige bekymring

Erhvervsledernes forsigtige optimisme underbygges af, at usikker økonomisk vækst er de danske toplederes største samfundsmæssige bekymring i dette års CXO Survey. På en andenplads finder vi usikkerhed om politiske beslutninger, der bekymrer flere erhvervsledere end både handelskonflikter, overregulering og geopolitisk usikkerhed. Også når vi ser på situationerne, som CXO’erne forventer vil påvirke negativt, er der klart flest, som vurderer, at afmatningen i den europæiske økonomi vil påvirke negativt. Mindre omtalte “situationer” påvirker CXO’erne mere negativt end eksempelvis handelskrigen mellem USA og Kina og Brexit. Dog viser årets CXO Survey også en stigning i andelen af CXO’er, som vurderer, at Brexit har en negativ påvirkning - fra 33 % i 2018 til 41 % i år.

Hver 10. virksomhed må lukke, hvis krisen rammer

På trods af den globale usikkerhed og forventninger om en forestående lavkonjunktur, svarer relativt få erhvervsledere, at de er rustet til en eventuel kommende krise. Det er således kun 18 %, der svarer, at de i høj grad er rustet til en kommende krise, og hver 10. virksomhed svarer, at konsekvensen af en krise kan være, at deres virksomhed må dreje nøglen om.

De konsekvenser, som flest erhvervsledere vurderer, at en kommende krise vil få, er faldende efterspørgsel på produkter og services, og at virksomheder vil se sig nødsaget til at opsige medarbejdere.
 

Tiltag blandt CXO’erne for at imødegå en eventuel kommende krise

I undersøgelsen svarer 65 %, at de kun i nogen grad er rustet til en eventuel kommende krise, mens 18% svarer, at de i høj grad er rustet. For at imødegå en eventuel krise har 45% af CXO'erne gjort sig uafhængige af én enkelt kunde/leverandør. Blandt andre tiltag er at lægge en plan for at tilpasse omkostninger i virksomheden og sprede omsætningen ud på flere markeder.

CXO'erne holder igen med investeringerne

CXO’erne er i år mere forsigtige med de digitale og teknologiske investeringer, hvilket især ses ved, at langt færre CXO’er vil investere over 20% i disse områder sammenlignet med sidste år. Den øgede forsigtighed afspejler den dalende optimisme ift. vækstforventninger samt forventningerne til en kommende lavkonjunktur.

Om CXO Survey 2019

Knap 470 danske erhvervsledere har deltaget i PwC’s CXO Survey 2019, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC