Nyt påbud fra Datatilsynet

16/05/19

Datatilsynet har den 16. april 2019 truffet afgørelse i en ny klagesag.

Datatilsynet har i den forbindelse udtalt alvorlig kritik af den dataansvarlige, dels fordi den dataansvarlige ikke registrerede lokalitetsoplysninger retvisende nok, og dels fordi den dataansvarlige ikke berigtigede de fejlregistrerede lokalitetsoplysninger.

Under sagen kom det frem, at den manglende berigtigelse skyldtes måden, hvorpå den dataansvarlige har valgt at it-understøtte behandlingen af lokalitetsoplysninger. Den dataansvarlige har i den forbindelse valgt at tilføje de korrekte lokalitetsdata som en supplerende erklæring.

Datatilsynet fandt imidlertid ikke, at der efter ordlyden i databeskyttelsesforordningens artikel 16, 2. pkt., var en ret for den dataansvarlige til at undlade berigtigelse ved i stedet at tilføje supplerende oplysninger.

Den dataansvarlige fik derfor påbud om at berigtige klagers oplysninger samt påbud om, inden den 15. juli 2019, at fremkomme med en beskrivelse af, hvordan og hvornår systemet vil være bragt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Tilsynets reaktion peger i retning af et stærkt fokus på, at data skal være korrekte, og virksomheder må derfor forberede sig på, at ukorrekte data skal rettes helt ned på system niveau og ikke blot ved  justeringer der hvor data bruges.

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC