Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Pulsmåling: Verdensmålene i erhvervslivet

Få indblik i knap 400 erhvervslederes svar på deres kendskab til og arbejde med FN’s verdensmål, hvad de får ud af at arbejde med målene, og hvad de mener, politikerne kan gøre for at gøre det nemmere at arbejde med dem.

Erhvervslivet efterlyser klare visioner og mere viden om, hvordan virksomheder kan arbejde med og støtte op om FN’s 17 verdensmål. Det kan særligt hjælpe de mindre og mellemstore virksomheder, som i mindre grad end de store arbejder med at understøtte målene. Det viser en ny pulsmåling fra PwC - læs resultaterne her.
Læs også pressemeddelsen 

 

Erhvervsledernes kendskab til og arbejde med FN's 17 verdensmål

31 % af erhvervslederne svarer, at de har et lavt eller slet intet kendskab til verdensmålene. Blandt de mindre virksomheder er det hele 40 %, der svarer dette.

Desuden svarer ca. en fjerdedel af erhvervslederne, at de slet ikke arbejder med et eller flere af verdensmålene. Dette gælder for 19 % af erhvervslederne fra de store virksomheder, mens tallet er 30 % blandt de mindre og mellemstore.

De virksomheder, som ikke arbejder med målene, kan potentielt set gå glip af en økonomisk gevinst. Hele 45 % af dem, der arbejder med verdensmålene, svarer nemlig, at det er en økonomisk gevinst for deres forretning. Derudover svarer de, at de ønsker at tage et fælles ansvar, samt at det er et krav fra deres eksterne interessenter.

Ansvarligt forbrug og produktion er i top og klimaindsatsen drives af de store

Ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsatsen og bæredygtig energi er ifølge pulsmålingen i erhvervsledernes top tre over de verdensmål, de arbejder med. Det er særligt de store virksomheder, der driver klimaindsatsen.

Der hvor der særligt arbejdes med verdensmålene ifølge erhvervslederne, er indenfor produktion, strategi og/eller indkøb. Derudover arbejdes der også med dem inden for kommunikation/marketing og HR.

Politikerne må på banen

Der kan ifølge erhvervslederne gøres en del fra politisk side for at lette dansk erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål. Ifølge pulsmålingen peger erhvervslederne således særligt på behovet for, at målene bliver en central del af uddannelsessystemet, at der oprettes en offentlig base med gode cases, og at regeringen udstikker nogle klare visioner om verdensmålene.

Der efterlyses bl.a. mere viden. Det hænger sammen med, at en af top-årsagerne blandt dem, som ikke arbejder med målene, er manglende viden og konkrete redskaber til at komme i gang. Dette toppes dog af, at der ikke er ressourcer til at arbejde med dem, samt at det ikke er en prioritet hos virksomhedens ledelse.

Blandt dem, som ikke arbejder med verdensmålene i dag, har størstedelen heller ikke tænkt sig at gøre det i fremtiden. Dog har 37 % alligevel planer om at arbejde med målene på sigt, og der viser pulsmålingen, at disse kan hjælpes på vej med bl.a. viden.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC