Regeringens lovprogram for 2019/20 - Moms

På momsområdet kan vi imødese to betydelige ændringer i løbet af det kommende år.

Allerede i indeværende måned vil skatteministeren fremsætte forslag om en ændring af momsloven, der primært har til formål at bringe momslovens regler i overensstemmelse med EU-reglerne og implementere nye EU-momsregler. Ændringen skal være på plads senest den 1. januar 2020 og vil blive nærmere gennemgået i en særskilt Dialog-nyhed fra PwC. Der vil bl.a. ske en ændring af reglerne om udtagning, konsignationslagre, kædehandel mv.

Senere, i januar 2020, er der lagt op til ændringer, der gennemfører EU-regler, som moderniserer momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser. Elementer i forslaget vil være at afskaffe den momsfrie import af varer med en værdi under DKK 80 og harmonisere fjernsalgsgrænsen for EU-virksomheders salg til forbrugere.

Vi følger som sagt op med en nærmere gennemgang af lovændringerne, så snart forslagene er fremsat i Folketinget.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC