Topledere ser vækstmuligheder på trods af markant fald i troen på verdensøkonomien

21/01/20

Af Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC

Verdens topledere mødes netop nu til World Economic Forum (WEF) i Davos for at diskutere de økonomiske udfordringer i en verden under temaet: "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World". Ifølge PwC's CEO Survey 2020, der netop er blevet lanceret som startskuddet på WEF, står toplederne i sandhed over for en global økonomi med store udfordringer. 

De globale toplederes forventninger til verdensøkonomien er således faldet væsentligt for andet år i træk. Blandt de danske topledere er faldet i forventningerne til verdensøkonomien endda større end på globalt niveau, mens troen på vækst i egen virksomhed til gengæld i højere grad er intakt hos de danske topledere, selvom de generelt er blevet mindre skråsikre.

Udfordringerne er da også til at få øje på: Tysk økonomi viser fortsat svaghedstegn og læner sig op ad en faretruende recession, og på trods af lavere renter og en bedring i handelskrigen mellem USA og Kina, er der fortsat geopolitisk uro med bl.a. Brexit, hvor store knaster stadig udestår. Storbritanniens økonomi befinder sig også i slæbesporet, og ser man bort fra finanskriser, er landets økonomi ifølge en analyse foretaget af The Guardian ikke vokset så lidt i 2019 siden 2. verdenskrig. Dertil kommer den seneste udvikling i Mellemøsten, der har givet øget volatilitet på aktiemarkedet efter en ellers god afslutning på 2019.

Toplederne forventer vækst i egen virksomhed

Interessant og væsentligt er det samtidig at konstatere en anden tydelig tendens i survey’et, nemlig troen på vækst i egen virksomhed. Mens forventningerne til verdensøkonomien falder, er der fortsat et stort flertal af CEO’er, der forventer vækst i egen virksomhed. Langt de fleste virksomheder forventer at fortsætte væksten i det kommende år, og endnu flere, når de ser tre år frem. Med de seneste års vækst i ryggen er der således meget, der tyder på, at virksomhederne står godt rustet til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer på trods af den geopolitiske uro, selvom vi nok ikke kommer til at se samme høje vækstrater, som vi har oplevet de senere år. 

For at indfri vækstplanerne i en verden med usikkerhed i den globale økonomi fokuserer toplederne bl.a. på omkostningseffektiviseringer. Det skal være med til at sikre, at de er effektive og får frigjort ressourcer til yderligere vækst og investeringer, samt forberede dem på nogle år med forventet lavere vækst.

Kina og USA genvinder noget af det tabte

Handelskrigen mellem USA og Kina fik sidste år markant færre globale topledere til at pege på de to lande som foretrukne vækstmarkeder end tidligere år. I 2020 genvinder de to lande noget af det tabte, men selvom vi har oplevet en bedring i handelskrigen mellem USA og Kina på det seneste, herunder at det er lykkedes de to lande at indgå en delaftale, påvirker de løbende forhandlinger topledernes syn på vækstmarkederne, da de skaber usikkerhed. Derfor ser vi også, at andelen af topledere, der peger på de to lande, ligger noget lavere end for blot få år tilbage, selvom de bevarer henholdsvis en første og andenplads over foretrukne vækstmarkeder.

Toplederne bekymrer sig om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Udviklingen i økonomien og politisk usikkerhed afspejles i topledernes bekymringer. Dermed ryger bekymringen for mangel på talent ned på en tredjeplads fra en førsteplads sidste år, mens usikker økonomisk vækst ryger helt til tops. CEO Survey viser således, at de globale toplederes top 3-listen over bekymringer er 1) usikker økonomisk vækst, 2) politisk usikkerhed og 3) mangel på talent. 

Selvom mangel på kvalificeret arbejdskraft bekymrer lidt mindre i år, ligger emnet stadigt højt på agendaen, da de rette talenter er stærkt medvirkende til, at virksomhederne kan sikre vækst. 

Klimaet på agendaen

Ifølge CEO Survey 2020 oplever de globale topledere i stigende grad fordele ved at investere i klimainitiativer. CEO’erne oplever også i stigende grad, at klimainitiativer fører til nye produkter og services. Klimaet er dermed for alvor blevet et emne, som virksomhederne tager højde for - ikke kun når det handler omdømme, men også når det handler om at udvikle nye produkter og services. Her har danske virksomheder en konkurrencefordel og førerposition, som kan være med til at sikre vækst - også på den lidt længere bane.

I bestræbelserne på at skabe en sammenhængende og bæredygtig verden, bliver det derfor afgørende for de danske virksomheder at holde en stærk position inden for udvikling af bæredygtige produkter og services. Det kan være med til at sikre vækst i en tid med økonomisk usikkerhed i den globale økonomi.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC