Nye retningslinjer for risikostyring og compliance i kreditinstitutter

13/02/20

Finanstilsynet har opstillet 10 konkrete retningslinjer for risikostyring og compliance i kreditinstitutter.

Over de seneste år er fokus på risikostyring og compliance vokset markant i de danske kreditinstitutter. I en række store sager har svigt i compliance og risikostyring haft store økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for institutterne.

Det er blandt andet derfor, at Finanstilsynet har udarbejdet et notat om god praksis for compliance og risikostyring i kreditinstitutter. Notatet er blevet til på baggrund af tilsynets løbende arbejde samt en spørgeskemaundersøgelse. Notatet indeholder 10 konkrete retningslinjer for compliance og risikostyring i kreditinstitutter herunder:

  • Der skal være en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem og inden for forsvarslinjerne
  • Compliance- og risikostyringsfunktionerne skal have tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at varetage deres ansvarsområder
  • Den risikoansvarlige og den complianceansvarlige skal have en passende høj organisatorisk forankring og have mulighed for at udtale sig direkte til bestyrelsen
  • Den complianceansvarlige og den risikoansvarlige skal høres ved væsentlige beslutninger, men må ikke være ansvarlige for forretningsmæssige projekter.

Hver enkelt retningslinje er beskrevet udførligt og henviser til den statistik og de tilbagemeldinger, som Finanstilsynet har indhentet.

Overordnet giver papiret et vigtigt indblik i hvilke styrker og svagheder, som pengeinstitutterne har, og særligt hvordan disse henholdsvist kan anvendes og mildnes.

Nogle af retningslinjerne kan være vanskelige at implementere i praksis. PwC står derfor til rådighed, hvis du ønsker at styrke din interne organisation på compliance- og risikostyringsområdet eller blot en drøftelse om kravene fra Finanstilsynet.

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC