Sådan optimerer I jeres finansfunktion

04/02/20

De dygtigste finansfunktioner har som udgangspunkt fokus på både medarbejdere, processer og performance. Men hvad betyder det egentlig i praksis, og hvordan kan I bedst muligt optimere jeres finansfunktion med udgangspunkt i de nyeste teknologier? Dyk ned i resultaterne fra PwC’s seneste globale Finance Benchmarking Report – og kom også med, når vi stiller skarpt på emnet på Finance Digital Day den 12. marts i Hellerup.

PwC’s globale Finance Benchmarking Report 2019-2020 viser bl.a., at de dygtigste finansfunktioner over de sidste fem år konstant har opereret med 35-40 % lavere omkostninger end medianen. Desuden er der hos disse virksomheder i høj grad fokus på, at de frigjorte ressourcer kan geninvesteres til forretningsunderstøttende og værdiskabende aktiviteter. Årsagen til de lavere finansomkostninger skyldes primært brugen af ny teknologi, automatiseringsløsninger samt en konsolidering og simplificering af aktiviteter, fx i forbindelse med outsourcing og shared-service centre.

Udnyt de nye teknologier

Automatisering af processer i kraft af fx automatiske og dynamiske datamodeller, Robotic Process Automation (RPA-teknologier) og ERP-systemer er med til at reducere tunge manuelle processer i dataindsamling og kvalitetssikring af data – og det gør det således muligt at re-allokere tid, som tidligere blev brugt på dataindsamling og rutinearbejde. Dermed frigives der ressourcer til analyse, som skaber reel forretningsindsigt og bidrager direkte til forretningens værdiskabelse.

Investér i medarbejderudvikling

Rapporten viser også, at én af de væsentligste udfordringer, som finansfunktionen i dag står overfor, er evnen til i højere grad at kunne understøtte forretningen, skabe værdi og fungere som en direkte forlængelse af den overordnede strategiske retning. Dette stiller nemlig nye krav til finansfunktionens kompetencer og medarbejdere.

Der bør derfor sættes fokus på konkrete investeringer i medarbejderudvikling, da det har stor betydning, når det gælder om at sikre en høj fastholdelsesgrad af de dygtigste medarbejdere. Dermed undgås også produktivitetstab og tid brugt på oplæring af nye medarbejdere. Ultimativt vil finansfunktionen få et optimeret team med en dybere forståelse for forretningen, hvilket i sidste ende øger den samlede performance og værdiskabelse i hele virksomheden.

Kom med til Finance Digital Day

Til Finance Digital Day giver vi dig inspiration til, hvordan og med hvilke teknologier finansfunktionen kan udforske nye muligheder med digitale løsninger. Den hastige teknologiske udvikling betyder store forandringer i de fleste virksomheders forretningsmodeller, hvilket stiller nye krav til effektivitet, information og kvalitet i finansfunktionen – ikke mindst de krævede kompetencer. 

Er din virksomhed interesseret i at få foretaget en mere dybdegående benchmark-analyse eller få en snak om, hvordan I kan forbedre jeres økonomifunktions effektivitet, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Natasha Lembke

Partner, Head of Financial Effectiveness, PwC Denmark

Tlf: 5133 1677

Claus Thorne Madsen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3673

Rasmus Riis Westergaard

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3720

Følg PwC