Hjælp til at træde ud af den økonomiske regulering for vandselskaber

17/02/20

Udtræden af den økonomiske regulering som forbrugerejet vandselskab kræver udsending af en lang række oplysninger. I PwC har vi udarbejdet en procedure for hele processen, så det er muligt at ansøge om udtræden allerede i år. Vi hjælper med hele processen, fra idé om udtræden til ansøgningen er sendt til Forsyningssekretariatet. 

For at man som forbrugerejet vandselskab kan træde ud af reguleringen, kræver det, at en lang række oplysninger sendes til forbrugerne. Blandt andet skal FADO, regulatoriske afskrivninger og henlæggelser efter Forsyningssekretariatets metode opgøres. I forlængelse heraf ophører vandselskabet med at være skattepligtigt.

Vi har i PwC erfaring med at udarbejde alle de påkrævede materialer, og vi kan hjælpe jer med hele processen fra indledende beslutningsgrundlag til bestyrelsen til og med afsluttende udsendelse af breve/formel godkendelse hos Forskningssekretariatet.

For at træde ud med virkning fra 2021 kræver det en tilkendegivelse senest den 1. april, men den endelige ansøgning skal først indsendes 15. maj. Det er altså stadigvæk muligt at nå at ansøge om udtræden i år.

Udtræden kræver at alle stemmeberettigede forbrugere får tilsendt en lang række oplysninger

Forsyningssekretariatet har stillet krav om, at alle forbrugere med stemmeret før en afstemning om udtræden af reguleringen skal modtage en lang række informationer med post eller e-mail. Oplysningerne omfatter blandt andet:

  • Energistyrelsens beskrivelse af regler om økonomisk regulering.
  • Omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger, renteomkostninger samt faktiske driftsomkostninger (FADO).
  • Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven.
  • Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden.
  • Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet.
  • Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden.
  • Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.

Fælles for alle informationerne er, at det er oplysninger, som kun er relevante for reguleringen, og som for de fleste vandselskaber ikke er blevet opgjort siden 2016.

Vi har i PwC udformet en proces som sikrer, at alle oplysningerne udarbejdes, så de lever op til Forsyningssekretariatets krav, og vi hjælper med hele processen. Dette kan omfatte beslutningsgrundlag til bestyrelsen, assistance med generalforsamlinger, beregning/opstilling af ovenstående taloplysninger, samlet beskrivelse til forbrugerne, ansøgning til Forsyningssekretariatet mv. Med vores hjælp er det muligt at træde ud allerede i år. Overvejer I at træde ud af reguleringen, så kontakt os for en snak om, hvordan vi skaber den bedste proces for jer.

Kontakt os

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 4292 1969

Thomas Riis

Director, Statsaut. revisor, Energi & forsyning, PwC Denmark

Tlf: 8932 5732

Tyge Skov

Associate, PwC Denmark

Tlf: 8932 5687

Følg PwC