Ny aftale udvider hjælpepakker

28/10/20

Webinar: Corona-råd om udvidede hjælpepakker

5. november 2020

Få praktisk viden og gode råd, når PwC’s eksperter stiller skarpt på "de nye" hjælpepakker.

Se webcast

På baggrund af den nye bølge af COVID-19 har regeringen videreført og udvidet en række restriktioner, der har indflydelse på danske virksomheder. Derfor har regeringen og en række af Folketingets partier indgået aftale om udvidelse af hjælpepakkerne.

PwC har nedenfor oplistet de vigtigste dele af aftalen; kompensationsordningerne for faste omkostninger, kompensationsordningen for selvstændige og freelancere, genåbningen af momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder samt lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

Hvem kan få hjælp?

Det gælder fortsat, at virksomheder og selvstændige mv. under kompensationsordningerne skal være direkte eller indirekte omfattet af følgende begrænsninger:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv.
  • Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud)
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationsordningerne forlænges til og med den 31. januar 2021.

Kompensationsordning for faste omkostninger

Der eksisterer på nuværende tidspunkt 4 ordninger, som kan hjælpe virksomhederne med deres faste omkostninger.

  • Den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger
  • Kompensation for faste omkostninger til barer, restauranter og caféer
  • Kompensation for faste omkostninger “light”
  • Kompensation for faste omkostninger til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer

Alle 4 ordninger forlænges til den 31. januar 2021 og udvides således, at de virksomheder, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, omfattes af ordningerne fra den 26. oktober 2020. Dette gælder ligeledes underleverandører til de virksomheder, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud.

Virksomheder, som de facto er lukket på grund af aflysninger af erhvervsmæssige aktiviteter som følge af COVID-19-restriktioner, vil ligeledes blive omfattet af de eksisterende ordninger, ligesom leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen slås ned, bliver omfattet.

Fra den 1. november 2020 sker der en forbedring af ordningen for faste omkostninger, idet aftalepartierne er enige om at gøre brug af en ny model for statsstøtte. Den nye model omfatter mindre virksomheder med maksimalt 50 ansatte og 75 mio. kr. i omsætning.

Her sænkes adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang fra 35 % til 30 %, ligesom kompensationssatserne forhøjes så den laveste kompensation starter ved 40 % imod 25 % i dag. Ligeledes forhøjes den højeste kompensationssats, så mindre virksomheder kan få dækket op til 90% af deres faste omkostninger.

For større virksomheder sænkes adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang også til 30 %, men som følge af opdaterede statsstøtteregler fra EU kommissionen reduceres den maksimale kompensation til 70 %.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Som med kompensationsordningerne for faste omkostninger er ordningen for kompensation til selvstændige og freelancere ligeledes blevet forlænget.

Ordningen udvides således, at freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nr. også omfattes af de gældende ordninger.

Endvidere vil de virksomheder, selvstændige, freelancere og kombinatører mv. som omfattes af skærpelsen af forsamlingsforbuddet fra den 26. oktober, få adgang til at søge ordningerne. Dette gælder ligeledes de underleverandører, der leverer ydelser til de pågældende virksomheder.

I forlængelse af udvidelsen af ordningerne på både kompensation for faste omkostninger og omsætningsnedgang for selvstændige mv. skal det for en god ordens skyld nævnes, at der endnu ikke foreligger færdige bekendtgørelser, der nærmere definerer krav og ansøgningsvilkår.

Genåbning af momslåneordning for små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder fik i foråret mulighed for at få udbetalt tidligere indbetalt moms (for 2. halvår 2019 / 4. kvartal 2019) samt indbetalt lønsumsafgift opgjort efter metode 4 (for 1. kvartal 2020) som et rentefrit lån.

Formålet med ordningen var at øge virksomhedernes likviditet.

Denne ordning er nu blevet genåbnet, så de virksomheder, der ikke fik søgt om det rentefrie lån, får mulighed for at ansøge om lånet.

Fristen for tilbagebetaling er den 1. november 2021, hvilket både gælder for de virksomheder, der fik lånet i foråret, og for de virksomheder, der får lånet under genåbningen.

Genåbningen vil ske hurtigst muligt.

Samtidig med genåbningen af låneordningen forlænges perioden uden loft over skattekontoen også til den 1. november 2021.

Lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder

Virksomheder har fra den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020 haft mulighed for at ansøge om og modtage lønkompensation, hvis de havde hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i perioden.

Fra den 30. august 2020 til og med den 30. oktober 2020 har tvangslukkede virksomheder haft mulighed for at ansøge om at modtage lønkompensation, hvis virksomhederne har været omfattet af forbud mod at holde åbent, ikke har haft nogen omsætning i kompensationsperioden og har haft hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder forlænges nu med den nye aftale til og med den 31. januar 2021. Ordningen inkluderer virksomheder, som de facto er lukket på grund af aflysninger af erhvervsmæssige aktiviteter som følge af COVID-19-restriktioner.

Webinar: Corona-råd om udvidede hjælpepakker

5. november 2020

Få praktisk viden og gode råd, når PwC’s eksperter stiller skarpt på "de nye" hjælpepakker.

Se webcast

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Klaus Okholm

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Steffen  Damsgaard Sørensen

Steffen Damsgaard Sørensen

Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5694

Følg PwC