Regeringens lovprogram 2020-21

Direkte skat - personskat

Regeringen har i forbindelse med åbningen af Folketinget præsenteret et lovprogram (download det fulde lovprogram, PDF)  om bl.a. ændringer inden for skat, moms og afgifter.

Er du nysgerrig på, hvad lovprogrammet indeholder, så kan du her læse mere om, hvad lovprogrammet indeholder vedrørende direkte skat - personskat..

Du finder links til andre områder i lovprogrammet længere nede.

På lovprogrammet er bl.a.:

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger

Regeringen foreslår midlertidigt i indkomståret 2020 at forhøje bundfradraget (fra 41.800 kr. til 60.000 kr.) ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning af lejeindtægten via bureau. Dette med henblik på at give de private udlejere af sommerhuse en økonomisk håndsrækning og tilskynde til at udleje sommerhuse i 2020. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på sommerpakken fra juni 2020, og regeringens forventninger er, at det vil skabe mere aktivitet og beskæftigelse i sommerhusområderne.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder og smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler

Regeringen foreslår at justere medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, så ordningen med EU-Kommissionens godkendelse som lovlig statsstøtte kan sættes i kraft. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på lov nr. 84 af 30. januar 2019.

Det foreslås også at smidiggøre reglerne for korrektion af pensionsudbetalinger og for skattefri deludbetalinger af pensionsordninger samt at indføre en overgangsregel for udtagelse af unoterede aktier fra aldersopsparinger.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningen

Lovforslaget medfører, at der indføres en skematisk rentekorrektion, så der ikke via virksomheds- og kapitalafkastordningen kan opnås en højere fradragsværdi for renteudgifter ved udlejning af bolig til nærtstående end ved privat køb af bolig.

Læs mere om det tidligere lovudkast: Indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen - lovudkast er sendt i høring

Efter lovudkastet skal indgrebet i såvel virksomhedsordningen som kapitalafkastordningen have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Udstationerede medarbejdere i Danmark mv.

Regeringen foreslår at forbedre forholdene for udstationerede lønmodtagere i Danmark med henblik på at sikre samme løn- og arbejdsvilkår, som også gælder for danske lønmodtagere. Dette gælder blandt andet med hensyn til aflønning og i forhold til lønmodtagere, som er udstationeret i en længere periode. Lovforslaget implementerer det reviderede udstationeringsdirektiv fra juni 2018.

Lovforslaget indeholder herudover en målretning af anmeldepligten for udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Følg PwC