Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finanslov 2021

06/12/20

Regeringen (S) præsenterede søndag den 6. december 2020 sin aftale om Finansloven for 2021, som regeringen har indgået sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Derudover præsenterede de samme partier (”aftalepartierne”) en aftale om Stimuli og grøn genopretning.

Aftalen indeholder mange delelementer. Nedenfor vil vi udelukkende kort gennemgå de tiltag, som de to aftaler indeholder i forening, og som relaterer sig til skatteområdet – enten direkte eller indirekte.

Skattefritagelse i 2021 af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomien

Aftalepartierne er enige om midlertidigt i 2021 at indføre en særskilt skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til restaurationsydelser med en beløbsgrænse på DKK 1.200 årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv.

Gavekortet må ikke kunne ombyttes til kontanter.

De anføres herudover, at de konkrete initiativer til støtte af oplevelsesøkonomien skal træde i kraft parallelt med udbetalingen af de resterende indefrosne feriemidler og under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er usikkert, hvordan dette udsagn eventuelt indvirker på tiltaget vedrørende arbejdsgiverbetalte gavekort.

Lempelse i 2021 af BoligJobordningen (”håndværkerfradraget”)

Efter gældende skatteregler kan der ved opgørelse af den skattepligtige indkomst under visse betingelser fradrages udgifter til arbejdsløn for (i) serviceydelser og (ii) grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig.

De fradragsberettigede udgifter til (i) serviceydelser kan i 2021 årligt højst udgøre et beløb på DKK 6.400 pr. person. De fradragsberettigede udgifter til (ii) grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan i 2021 årligt højst udgøre et beløb på DKK 12.800 pr. person. Fradragene er et ligningsmæssigt fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at fradraget kun fragår ved opgørelsen af kommuneskatten, hvorved fradraget i 2021 har en skatteværdi på 25,6 % i en gennemsnitskommune.

Aftalepartierne er enige om midlertidigt i 2021 at hæve loftet for fradrag for (i) serviceydelser til DKK 25.000 pr. person, og skatteværdien af dette fradrag øges til ca. 35 %. Loftet for fradrag for (ii) håndværksydelser hæves til DKK 25.000 pr. person – men så vidt ses uden forøgelse af skatteværdien af fradraget.

Styrket skattekontrol

I april 2020 indgik regeringen (S) sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige og Liberal Alliance aftalen En styrket skattekontrol, der udmøntede anvendelse af et beløb, som var afsat med aftalen om finansloven for 2020. Dette var etape 1 af reformen om styrket skattekontrol, der har som mål at ansætte 1.000 nye faglige medarbejdere i skatteforvaltningen og oprettelse af otte nye skattecentre.

I de nu indgåede aftaler vil aftalepartierne afsætte midler til etape 2-4 af reformen om styrket skattekontrol. Det skal sikre indfasningen af de resterende seks nye skattecentre og de resterende 750 nye kontrolmedarbejdere over de kommende år.

Tilskudspulje til udfasning af olie- og gasfyr

Aftalepartierne ønsker at styrke indsatsen for den grønne omstilling af individuel opvarmning og øge udfasningen af olie- og gasfyr.

Der afsættes i alt DKK 225 mio. i 2021, DKK 225 mio. i 2022, DKK 145 mio. i 2023, DKK 155 mio. i 2024 og DKK 60 mio. i 2025 til de tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr, som blev aftalt med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 og den opfølgende aftale af den 30. oktober 2020. De afsatte midler er inklusiv afledt afgiftstab.

Pulje til grøn transport

Aftalepartierne vil styrke omstillingen til grøn transport ved at afsætte en pulje, der skal understøtte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af ladestander-infrastruktur, omstilling af den tunge transport mv. Dette er godt i tråd med de tidligere udmeldinger omkring grønnere transport i Danmark.

Den endelige udmøntning af puljen aftales mellem aftalepartierne primo 2021. Der afsættes i alt DKK 150 mio. i 2021, DKK 50 mio. i 2022 og DKK 10 mio. årligt i 2023-2025. De afsatte midler er inklusiv afledt afgiftstab.

Kontakt os

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Følg PwC