Så er der en handelsaftale på plads mellem EU og UK. Hvad betyder det for din virksomhed?

12/01/21

Handelsaftalen mellem EU og UK medfører toldfrihed på varer, der har oprindelse i EU eller UK. Hvordan kan din virksomhed udnytte handelsaftalen? Hvis du gerne vil vide, om din virksomhed kan udnytte handelsaftalen mellem EU og UK til at opnå toldfrihed på varer, der handles mellem EU og UK, så læs med her.

Hvad betyder handelsaftalen for varehandlen mellem Danmark/EU og UK?

UK er ikke længere en del af EU’s toldunion, hvilket betyder, at alle varer, der handles mellem EU og UK, skal toldbehandles. Aftalen har følgende betydning for danske virksomheder: 

  • Danske virksomheder skal registreres som eksportør i Danmark for at kunne sælge/levere varer til UK.
  • Ved salg fra EU til UK skal der udfærdiges udførselsangivelser.
  • Danske virksomheder skal registreres som importør i Danmark for at kunne købe/modtage varer fra UK.
  • Ved køb/modtagelse af varer fra UK skal der udfærdiges en importangivelse, og der skal afregnes importmoms.
  • Ved køb/modtagelse af varer i UK kræves et UK EORI-nummer og en UK momsregistrering.
  • Varer, der ikke har oprindelse i EU eller UK, bliver som udgangspunkt toldbelagt. 
  • Eksportøren skal kunne dokumentere, at varerne har oprindelse i EU eller UK og erklære dette over for importøren, hvis de skal opnå toldfritagelse.
  • Krav om Rex-registrering, hvis man ønsker at benytte mulighederne for oprindelse og muligheden for at lave oprindelseserklæring på fakturaen. 

Import og eksport af varer fra/til UK

For at kunne sende varer til og fra UK er det nu et krav, at køber og sælger er registreret som henholdsvis importør og eksportør i EU, og at at virksomhederne har et EORI-nummer i EU og UK. 

Et UK EORI-nummer er dog kun et krav for danske virksomheder, der er importører eller eksportører i UK, dvs. enten importerer varer til UK eller eksporterer varer fra UK. 

Det er et krav, at der fremover udfærdiges toldangivelser (import- og eksportangivelser) på varetransaktioner mellem EU og UK. Der skal udfærdiges en toldangivelse for hver enkelt transaktion. Dette gælder også, selv om varerne ikke er toldbelagte.

Hvis din virksomhed ikke har erfaring med at udfærdige toldangivelser, kan dette gøres af en speditør.

I forbindelse med toldbehandlingen af varerne skal der afregnes importmoms og told (måske med 0-sats). Det er som udgangspunkt importøren, der hæfter for importmomsen og tolden. Importøren vil have ret til fuldt fradrag for importmomsen, hvis varerne anvendes til momspligtige formål, og importøren er ejer af varerne.

Som følge af den handelsaftale, som EU og UK har indgået, skal der ikke opkræves told af varer, der har oprindelse i EU eller UK, se nærmere nedenfor.

Hvornår anses en vare for at have oprindelse i EU eller UK?

Varer, der har oprindelse i enten EU eller UK, kan handles toldfrit mellem EU og UK. 

En vare anses for at have oprindelse i EU eller UK, hvis den enten er fuldt ud fremstillet i EU eller UK eller har undergået en forarbejdning i EU/UK, der i henhold til handelsaftalen medfører, at varen kan anses for at have opnået EU/UK oprindelse.

Hvorvidt en vare kan anses for at have oprindelse i EU/UK kan variere fra vare til vare. Det er derfor nødvendigt at undersøge de produktspecifikke oprindelsesbetingelser, der er beskrevet i handelsaftalen, for at kunne vurdere, hvorvidt de varer, som din virksomhed sælger til UK, kan anses for at have EU/UK oprindelse og dermed opnå toldfrihed

Hvis en vare ikke opfylder oprindelsesbetingelserne, skal der betales told af varen ved import til EU og UK, medmindre varen er omfattet af en anden handelsaftale, der medfører toldfrihed. 

Eksempel 1

En dansk virksomhed importerer varer fra Kina. Varerne sælges videre til kunder i UK uden yderligere forarbejdning. Varerne anses derfor for at have oprindelse i Kina, hvilket betyder, at der betales told af varen både ved import til Danmark og ved import til UK, da hverken EU eller UK har indgået en handelsaftale med Kina.

Eksempel 2

En dansk virksomhed producerer varer af materialer/komponenter, som er købt i EU. Varerne sælges til virksomheder i UK. For at kunne sælge varerne toldfrit til kunderne i UK skal den danske virksomhed kunne dokumentere, at varerne opfylder oprindelsesbetingelserne i handelsaftalen mellem EU og UK. For at vide, om de købte materialer/komponenter har oprindelse i EU, er det nødvendigt at indhente erklæringer fra de enkelte leverandører med oplysning om oprindelse af de købte materialer/komponenter. På baggrund af leverandørerklæringerne og de produktspecifikke oprindelseskriterier i handelsaftalen kan den danske virksomhed vurdere, om de varer, som den producerer, opfylder oprindelsesbetingelserne, således at de kan sælges toldfrit til kunderne i UK.

Hvordan dokumenteres en vares oprindelse?

For at kunne vurdere, hvorvidt en vare opfylder betingelserne for at have oprin-delse i EU eller UK, er det som nævnt ovenfor nødvendigt at have kendskab til oprindelsen på varer i hele forsyningskæden. Der skal derfor indhentes oprindel-sesdokumentation og leverandørerklæringer fra de enkelte parter i forsyningskæden.

Hvis varerne opfylder betingelserne i handelsaftalen for at opnå oprindelse i EU/UK, skal eksportøren dokumentere varernes oprindelse over for importøren ved at udstede en oprindelseserklæring på fakturaen eller et andet handelsdokument. 

Derudover er det et krav, at eksportøren er Rex-registreret, dvs. registreret som eksportør i Rex-systemet. For at blive Rex-registreret skal eksportøren sende en ansøgning til Toldstyrelsen om at få bevilling til ”status som registreret eksportør”.

Kontakt

Kontakt PwC’s toldgruppe, hvis din virksomhed handler med UK. Vi kan hjælpe med en vurdering af, hvorvidt din virksomheds varer opfylder betingelserne for at opnå oprindelse i henhold til handelsaftalen mellem EU og UK.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3042

Følg PwC