Fokus på ESG er nøglen til langsigtet værdi for familievirksomheder

Selvom de familieejede virksomheder både i Danmark og globalt har vist sig robuste i en krisetid, er der stadig forretningsmæssige dagsordener, de ikke til fulde har omfavnet endnu. Det drejer sig bl.a. om ESG-dagsordenen, som er afgørende for at skabe vækst på den lange bane.

Det seneste år præget af økonomisk usikkerhed og en global recession har vist, hvor afgørende det er, at en virksomhed er robust og har et solidt fundament at navigere ud fra, når en krise rammer. Netop robusthed er noget, de familieejede virksomheder har udvist under en historisk krise af hidtil usete dimensioner. De har med afsæt i vækst og overskud i en årrække vist sig modstandsdygtige, da den globale pandemi gjorde sit indtog - og de har tilmed høje forventninger til vækst allerede i 2021 og 2022. Det viser PwC’s Family Business Survey 2021.

Men i malstrømmen af COVID-19-krisen - og efterhånden som de værste chokbølger har lagt sig - følger en forandret verden, og den stiller nogle helt nye krav til de familieejede virksomheders evne til at tilpasse sig - ikke blot i dag, men i årene fremover, fortæller partner i PwC, Karina Hejlesen Jensen:

“Pandemien har vist os, hvor hurtigt og omfattende eksterne faktorer kan påvirke den samlede globale økonomi. Den har kastet nyt lys over vigtigheden af som virksomhed at kunne tage hånd om risici og muligheder forbundet med en verden i hastig forandring. Og netop evnen til at tilpasse sig og være omstillingsparat er essentiel for de familieejede virksomheder i årene, der kommer - her er det ikke nok at være robust og modstandsdygtig,” siger Karina Hejlesen Jensen.

Hun henviser til, at særligt fokus på virksomhedernes rolle i samfundet og ESG-agendaen (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold) er accelereret markant under COVID-19-krisen og blevet centrale fokusområder for at sikre bæredygtig vækst, længere levetid og videreførelse af den familieejede virksomhed.

Forretningsmodellen skal tilpasses

Betydningen af ​​ESG er vokset eksponentielt de seneste år, da den sociale, økonomiske og lovgivningsmæssige kontekst, som alle virksomheder opererer i, har ændret sig. Her er gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab og pålidelig kommunikation blandt nøgleordene.

“Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Derfor er det blevet så vigtigt at indtænke ESG på tværs af alle virksomhedens interne og eksterne aktiviteter for at kunne håndtere reelle og væsentlige risici på kort og lang sigt,” fortæller Susanne Stormer, partner og leder af sustainability i PwC.

Ifølge hende betyder det stigende fokus på ESG-forhold også, at det er nødvendigt at gentænke sin måde at drive forretning på for at sikre vækst og succes i årene, der kommer.

“De traditionelle forretningsmodeller bliver udfordret af globale megatrends som klimaforandringer og social ulighed, og interessenter stiller i stigende grad krav om dokumenteret ansvarlighed. Dertil kommer, at lovgivning fremover vil tilskynde virksomhederne at leve op til ESG-krav, og at adgang til kapital i højere grad vil afhænge af netop virksomhedens evne til at løfte ESG-agendaen,” fortæller Susanne Stormer.

Hun understreger, at en forretningsmodel, der omfavner ESG, og som tydeligt fokuserer på virksomhedens indflydelse på omverdenen, i højere grad kan tiltrække toptalenter og være rentabel og effektiv både nu og i fremtiden.

De familieejede virksomheder halter efter på ESG-agendaen

Når det kommer til ESG-agendaen og omstillingen til bæredygtig forretning i de familieejede virksomheder, er der plads til forbedring. I dag er det stadig under halvdelen (43 %) af de danske familieejede virksomheder, der sikrer, at overvejelser om bæredygtighed indgår i deres aktiviteter. Samtidig er det kun en tredjedel af dem (36 %), der har en formaliseret og nedskrevet strategi for bæredygtighed på nuværende tidspunkt. Og det til trods for, at næsten halvdelen (47 %) tilkendegiver, at deres forretning er nødsaget til at yde en større indsats for klima og samfund for at få succes fremover.

Ifølge Karina Hejlesen Jensen er der behov for i højere grad at gøre bæredygtighed til et strategisk fokusområde i de familieejede virksomheder:

De familieejede virksomheder anerkender bæredygtighed som en prioritet, men der er behov for, at de i højere grad får udarbejdet en tydelig strategi på området, der kan skabe værdi for virksomheden og forretningen på den lange bane. Bæredygtighedsagendaen skal løftes til en strategisk prioritet, hvor familievirksomhederne identificerer et rammesæt for forretningspraksis med ESG-forhold i centrum.

Karina Hejlesen Jensen, Partner, Tax

Behov for øget kommunikation

Det store spørgsmål er, om ovenstående tal skal ses i lyset af manglende handling på området for bæredygtighed i de familieejede virksomheder - eller om det i højere grad handler om, hvordan de formår at kommunikere eksternt på området. Ifølge Jakob Haldor Topsøe, bestyrelsesformand i den familieejede virksomhed Topsøe Holding A/S, er det primært sidstnævnte, der ligger til grund for de negative tal:

”Forretningsdynamikken i en familieejet virksomhed er ikke anderledes end i børsnoterede virksomheder. Vi opererer på de samme markeder. Men børsnoterede virksomheder får markant mere offentlig opmærksomhed, hvilket skaber et større behov for at kommunikere om ESG, fordi de i højere grad mærker, hvor vigtig denne agenda er. Familieejede virksomheder derimod har altid været karakteriseret ved, at vi ikke kommunikerer så meget om vores virksomhed eksternt. Det skal ændre sig,” fortæller Jakob Haldor Topsøe.

Netop det rampelys, som børsnoterede virksomheder befinder sig i, forudsætter, at virksomhederne kommunikerer om ESG-forhold for at imødekomme kravene fra både kunder, investorer og regeringer, når det handler om erhvervslivets bidrag samfundet. Susanne Stormer, partner i PwC, mener også, at de familieejede virksomheder bør blive bedre til at aktivt at kommunikere om deres ESG-indsats:

I dag har store virksomheder hele afdelinger dedikeret til disse områder, og de fleste børsnoterede virksomheder medtager også ESG-forhold i deres ikke-finansielle rapportering. Mange af de familieejede virksomheder er også allerede startet på deres ESG-rejse men mangler at udvikle en tydeligt formuleret ESG-strategi, som kan definere, hvordan de arbejder med at indtænke bæredygtighed og samfundsbidrag på tværs af deres forretning,

Susanne Stormer Partner, Leder af Sustainability

Værdisættet skal være grundstenen

Der er behov for, at de familieejede virksomheder i højere grad får en nedskrevet ESG-strategi og får formuleret nogle tydelige målsætninger for bæredygtighed og deres fremskridt på området.

Ifølge Karina Hejlesen Jensen, partner i PwC, skal dette ske med udgangspunkt i de familieejede virksomheders stærke værdisæt:

“Familieejede virksomheder er karakteriseret ved at have et stærkt værdisæt, som udgør en integreret og essentiel konkurrencefordel, og som er en del af familiens personlige brand på tværs af generationer. Disse kerneværdier kan med rette fungere som grundstenene for udviklingen og formuleringen af en ESG-strategi, der tydeligt skal give alle medarbejdere en klar forståelse af, hvordan virksomheden skal drives bæredygtigt fremadrettet,” understreger Karina Hejlesen Jensen.

Karina Hejlesen Jensen påpeger også, at formulering af en konkret og håndgribelig ESG-strategi også er et skridt på vejen til en øget videndeling inden for området på tværs af brancher og generationer i de familieejede virksomheder.

Topsøe Holding-formand, Jakob Haldor Topsøe, er enig i, at ESG-agendaen er kommet for at blive, og at de familieejede virksomheder skal gribe denne dagsorden nu:

"Hvis ikke du integrerer bæredygtighed i alt, hvad du laver som virksomhed, ryger dit eksistensgrundlag før eller siden, uanset hvilken sektor du befinder dig i. Det er kun et spørgsmål om hvornår."

Family Business Survey 2021

Danske familieejede virksomheder har vist sig robuste i en krisetid - og de har høje forventninger til vækst allerede i 2021 og 2022.

Læs publikationen

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC