EU taksonomi - få gode råd til at blive klar

Hvad er EU's taksonomi? Hvad er taksonomiens kriterier og mål? Læs her og få råd til at blive klar til EU taksonomien.

Hvad er EU's taksonomi?

EU-taksonomien, som er EU’s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter, er trådt i kraft i januar 2022. Den stiller krav om rapportering allerede for 2021 for de største virksomheder, men vil allerede nu også have stor betydning for en stor del af dansk erhvervsliv. De største virksomheder kigger nemlig på deres værdikæde og stiller krav til deres leverandører og samarbejdspartnere. Der gælder tilsvarende rapporteringskrav for finansielle virksomheder (som eksempelvis banker og pensionsselskaber), som også indebærer spørgsmål til virksomheders dokumentation af sine aktiviteter. Og kravene fra EU forventes i fremtiden også at omfatte flere virksomheder, så der er god grund til allerede nu at forberede sig på arbejdet med miljø, sociale forhold og governance - også kaldet ESG. Er din virksomhed klar til den bæredygtige omstilling og til de rapporteringskrav og -muligheder, som den nye EU-taksonomi indebærer? Alt efter størrelsen af og aktiviteterne i din virksomhed skal du kunne navigere i de nye krav, og du kan i denne artikel få mere viden om EU-taksonomien og gode råd til, hvordan din virksomhed kan blive klar til den bæredygtige omstilling og leve op til taksonomiens krav.

Taksonomien kort fortalt 

EU-taksonomien er det første af 10 handlingspunkter i EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering. Taksonomien fastlægger rammer og betingelser for, hvad der kan klassificeres som bæredygtig økonomisk aktivitet. 

Formålet med taksonomien er at give virksomheder, investorer og politiske beslutningstagere fælles definitioner af, hvad der kan betragtes som bæredygtige investeringer, så det bliver lettere gennemskueligt, hvordan der kan investeres i bæredygtige projekter og aktiviteter. Taksonomien er rettet mod finansielle virksomheder, EU, medlemslande og virksomheder, der i dag er er underlagt krav om ikke-finansiel rapportering i henhold til EU-lovgivningen, og taksonomien vil have omfattende betydning for investeringsmønstre globalt set og i EU. Det betyder i praksis, at taksonomien vil få betydning for al økonomisk aktivitet.
 

EU-taksonomiens kriterier og mål

I EU-taksonomien er der opstillet fire overordnede kriterier for, hvad der kan klassificeres som miljømæssig bæredygtig aktivitet:

 • Den skal levere et væsentligt bidrag til et eller flere af seks miljømål (se nedenfor).
 • Det må ikke forårsage væsentlig skade på nogen af de andre miljømål.
 • Den skal opfylde sociale minimumsgarantier.
 • Den skal være i overensstemmelse med tekniske screeningskriterier.

Det betyder, at omfattede virksomheder som minimum skal bidrage væsentligt til et af de følgende seks miljømål i taksonomiens artikel 9, mens der ikke må forårsages væsentlig skade på de andre:

Taksonomien opstiller derudover en konkret liste over bæredygtige aktiviteter med underliggende tekniske kriterier, der baseres og opdateres på basis af seneste videnskab og virksomhedspraksis.

EU-taksonomien vil have omfattende betydning for investeringsmønstre i EU, og det forventes, at den også får global effekt. Det er derfor nødvendigt for virksomheder, der er omfattet af eksisterende krav om offentliggørelse af ikke-finansielle redegørelser under det såkaldte Non-Financial Reporting Directive, at sikre overensstemmelse med EU-taksonomien.

Hvad kommer EU-taksonomien til at betyde, og hvordan griber din virksomhed det an: Tre gode råd

Sandsynligheden for, at din virksomhed skal tage stilling til taksonomien nu eller i fremtiden er stor, og en god process for, hvordan I griber det an, er afgørende for succes. Bliv klogere på hvad du kan gøre nedenfor.

Tre gode råd til de virksomheder, der skal rapportere på taksonomien nu:

Fakta: Hvem skal rapportere og hvornår:

 • Børsnoterede virksomheder på over 500 medarbejdere 
 • Regnskabsåret 2021

Allerede fra regnskabsåret 2021 skal flere af de største virksomheder rapportere på omsætning samt kapital- og driftsomkostninger for økonomiske aktiviteter, der er identificeret i EU-taksonomien, inden for miljømålene “modvirkning af klimaændringer” og “tilpasning til klimaændringer”. For regnskabsåret 2022 vil kravet til rapportering for denne gruppe blive mere omfattende, og der vil blive stillet krav om anvendelse af en obligatorisk skabelon for rapportering.

Tre gode råd

 1. Identificér aktiviteter
  Undersøg om din virksomhed arbejder med eller investerer i aktiviteter, som er omfattet af de første to klimamål om “modvirkning af klimaændringer” og “tilpasning til klimaændringer.”
 2. Udvikling af KPI’er
  Undersøg hvordan disse aktiviteter er relateret til jeres omsætning, kapital- og driftsomkostninger. Her anbefales det at overveje, hvilke omkostninger der kan antages at være direkte relateret til den økonomiske aktivitet og sikre, at udregningerne er baseret på solide data og velfunderede antagelser.
 3. Rapportér
  Udarbejd regnskabspraksis for jeres rapportering og vær transparent i forhold til, hvad der er medtaget og udeladt i tallene, samt hvilke beslutninger der ligger bag.

Som forberedelse til arbejdet med den obligatoriske skabelon, anbefaler PwC, at data indtastes i en tabel som vist i eksemplet herunder.

  Omsætning Kapitalomkostninger (CapEx) Driftsomkostninger (OpEx)
Total EUR ...EUR ...EUR ...EUR

Proportion of Taxonomy eligible economic activities

 • Activity 1
 • Activity 2
...% ...% ...%
Proportion of Taxonomy non-eligible economic activities ...% ...% ...%

Tre gode råd til virksomheder, der endnu ikke er underlagt EU-taksonomien:

Fakta: Hvem forventes at skulle rapportere og hvornår:

 • Virksomheder i regnskabsklasse store C og regnskabsklasse D
 • Rapportering forventes at skulle ske for regnskabsåret 2023

EU-taksonomien bliver understøttet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som forventes vedtaget i første halvdel af 2022 som erstatning for det nuværende Nonfinancial Directive som er indbygget i Årsregnskabsloven. Det indebærer en del præciseringer og mere specifikke krav og forventes at blive gældende fra regnskabsåret 2023. Herunder er også krav om assurance på rapporteringen. Det kommer til at stille større krav til, hvordan virksomheder arbejder med data og rapportering, og allerede nu bør virksomheder tage stilling til udviklingen.

Tre råd

 1. Forbered organisationen og opbyg datasystemer - i god tid
  EU-taksonomien og CSRD kommer til at ændre måden, virksomheder arbejder med rapportering om bæredygtighed - og mange virksomheder har endnu ikke opbygget de nødvendige datasystemer og procedurer, som er påkrævet for at løfte kvaliteten af data, sådan som det vil blive krævet, samt få assurance på rapporteringen. Virksomheder bør ikke undervurdere det arbejde, det kræver, og kan med fordel starte arbejdet allerede nu.
 2. Identificér aktiviteter og udvikl KPI’er
  Undersøg om din virksomhed arbejder med eller investerer i aktiviteter, som er omfattet af de første to klimamål om “modvirkning af klimaændringer” og “tilpasning tilklimaændringer”, og hvordan disse aktiviteter er relateret til jeres omsætning, kapital- og driftsomkostninger. Og forbered jer allerede nu på, at taksonomiens scope bliver udvidet.
 3. Udnyt tiden og få feedback på rapportering
  Eftersom der ikke skal rapporteres før 2023, giver 2022 din virksomhed en mulighed for at teste jeres regnskabspraksis for rapportering af, og gennem jeres revisor få feedback på, om denne overholder kravene i EU-taksonomien og CSRD.
   

Taksonomien vil ændre meget, og i PwC er vi klar til at hjælpe jer

Er du interesseret i mere viden om EU-taksonomien og den bæredygtige omstilling, så se eller gense vores webinarer om emnet. Ræk også ud til os for en uforpligtende snak om, hvordan du kan forberede dig på den bæredygtige omstilling og ikke mindst komme i mål med din taksonomi-rapportering. Hos PwC samarbejder vi med vores kunder og står klar til at hjælpe din virksomhed med at omstille sig til EU-taksonomiens krav. 

Se eller gense også vores webinarer om emnet her.
 

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC