Er du opmærksom på de nye regler vedrørende fjernsalg af punktafgiftspligtige varer?

10/01/22

Den 1. februar 2022 forventes fjernsalgsreglerne i en række punktafgiftslove ændret. Dette sker som følge af den nye One-Stop-Shop-ordning vedrørende moms, der trådte i kraft den 1. juli 2021.

One-Stop-Shop ordningen

Den nye One-Stop-Shop-ordning implementerede en fælles fjernsalgsgrænse for moms i EU på EUR 10.000 og mulighed for, at virksomheder kan registrere sig i One-Stop-Shop-systemet (OSS-systemet) i det land, det er etableret, hvorefter dette land fordeler momsen mellem de relevante medlemslande.

Dette betyder, at virksomheder, der er registreret i OSS-systemet kan vælge at afregne lokal moms ved fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande og dermed undlade at være momsregistreret i disse lande.

Du kan læse mere om OSS-reglerne i vores tidligere nyhed her.

OSS-systemets betydning for de nationale punktafgifter

Før OSS-systemet trådte i kraft den 1. juli 2021 skulle virksomheder i andre EU-lande, der solgte punktafgiftspligtige varer til Danmark ved fjernsalg, momsregistreres i Danmark samt registreres for og indberette den pågældende punktafgift ved Skattestyrelsen.

Efter ikrafttrædelsen af det nye OSS-system har der midlertidig været et tomrum i samspillet mellem OSS-reglerne og fjernsalgsreglerne i en række punktafgiftslo-ve, da virksomheder i andre EU-lande alene kunne registreres for og indberette punktafgifter til Skattestyrelsen, såfremt de var momsregistreret i Danmark.

Dette har haft den utilsigtede konsekvens, at det er den private forbruger, der køber punktafgiftspligtige varer via fjernsalg, der er pålagt at indberette afgiften til Skattestyrelsen i perioden fra 1. juli 2021.

Nye regler fra 1. februar 2022

Ovenstående konsekvens har medført, at der nu er vedtaget ændring af fjernsalgsreglerne i en række punktafgiftslove, der træder i kraft den 1. februar 2022.

Ændringerne indebærer, at registrering for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer til privatpersoner i Danmark ikke længere er betinget af, at virksomheden er registreret for moms i Danmark, men i stedet, om virksomheden skal betale moms til Danmark.

Dette betyder, at virksomheder i andre EU-lande, der sælger punktafgiftspligtige varer til privatpersoner i Danmark skal registreres for den pågældende afgift i Danmark, såfremt fjernsalget fra andre EU-lande overstiger EUR 10.000 om året. Dette gælder uanset, om virksomheden er tilmeldt OSS-systemet eller ej.

Tilsvarende vil virksomheder, hvis fjernsalg ikke overstiger EUR 10.000 om året, ikke skulle betale moms til Danmark, og derfor vil disse virksomheder heller ikke skulle registreres for eller indberette de pågældende punktafgifter i Danmark til Skattestyrelsen. Afgifterne skal i stedet indberettes og afregnes af den private forbruger.

Eksempel

En virksomhed i Tyskland, der sælger afgiftspligtige chokoladevarer til privatpersoner i Danmark og som er registreret i OSS-systemet i Tyskland (og dermed ikke momsregistreret i Danmark), skal alene registreres for og indberette chokoladeafgift til Skattestyrelsen i Danmark, såfremt virksomhedens fjernsalg til EU-lande overstiger EUR 10.000 om året.

Såfremt fjernsalget ikke overstiger EUR 10.000 om året, er det den danske forbruger selv, der skal betale chokoladeafgiften til Skattestyrelsen.

Hvilke produkter er omfattet?

De nye regler gælder for punktafgiftspligtige varer omfattet af følgende love:

  • Batteriafgiftsloven
  • Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven
  • CFC-afgiftsloven
  • Chokoladeafgiftsloven
  • Emballageafgiftsloven
  • Forbrugsafgiftsloven
  • Isafgiftsloven
  • Kvælstofafgiftsloven
  • Opløsningsmiddelafgiftsloven
  • PVC-afgiftsloven

Hvordan indberetter du afgifterne som privatperson?

Indberetning af afgifter som privatperson skal ske igennem tastselv.skat.dk, hvor du skal logge ind med dit NemID/MitID og herefter vælge ”kontakt”. I henvendelsen til Skattestyrelsen skal du angive, hvilke varer du har købt og hvor mange. Det er tilstrækkeligt at vedhæfte fakturaen for købet. Skattestyrelsen vil herefter give besked om, hvornår og hvordan afgiften skal betales.

Efter den 1. februar 2022 skal du kun indberette afgifter som privatperson, hvis du køber varer på internettet fra andre EU-lande og selv arrangerer transporten, eller hvis selskabet du køber fra ikke afregner moms og punktafgifter.

Kontakt afgiftsgruppen

Vi håber, at nyheden har givet dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har fjernsalg af afgiftspligtige produkter til Danmark.

Hvis nyheden giver anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at række ud til os.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Følg PwC