PwC forbedrer sine orlovsvilkår for fædre og medforældre

24/02/22

PwC fordobler nu betalt orlov fra 12 til 24 uger for fædre og medforældre. Samtidig opgraderes alle medarbejdernes vilkår og muligheder med PwC’s FamilieLiv-pakke, som blev lanceret sidste år. De nye tiltag skal bl.a. stille alle medarbejdere lige samt skabe gode forudsætninger for, at PwC’s medarbejdere kan opnå den rette balance mellem privatliv og arbejdsliv, også når de vender retur fra orlov.

Hos PwC er diversitet og inklusion et strategisk fokus, og der arbejdes kontinuerligt på initiativer og vilkår, som skal understøtte, at medarbejdere har lige muligheder, føler sig inkluderet og kan have et godt og balanceret arbejdsliv - også når der stiftes familie:

Mennesker er hjertet i vores forretning, og vores ambition er at arbejde målrettet på at understøtte, at vores medarbejdere kan have et godt arbejdsliv med særligt fokus på fleksibilitet, wellbeing, upskilling og diversitet. Det betyder, at vi er en inkluderende arbejdsplads, der skaber gode forudsætninger for, at vores medarbejdere trives og udvikler sig, og at de kan opnå den balance, de ønsker mellem arbejdsliv og privatliv,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.  

Den opgraderede FamilieLiv-pakke understøtter ligestilling og fleksibilitet  

Med opgraderingen af FamilieLiv-pakken forbedrer PwC sine orlovsvilkår for fædre og medforældre markant og stiller dermed alle forældre i PwC lige med 24 ugers betalt orlov efter fødslen.

Mulighed for nedsat tid til fuld løn

Der etableres desuden forældrenetværk, og der tilbydes mulighed for at gå på nedsat tid (30 timer) til fuld løn i en valgfri periode på fire uger inden for det første år, efter medarbejderen vender tilbage fra orlov. 

FamilieLiv-pakken indeholder bl.a. i dag en barselsmentorordning for kvindelige medarbejdere, som fremover vil inkludere alle køn, og der vil i det hele taget være fokus på at sikre en god såkaldt reboarding af medarbejdere, når de kommer tilbage til PwC efter endt orlov.

Med de nye forbedrede vilkår og muligheder stiller vores FamilieLiv-pakke os samlet set blandt de bedste i branchen. Vi ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar og være med til dels at præge branchen, dels at rykke samfundet i en mere bæredygtig retning, hvor den enkelte medarbejder og familie kan tilrettelægge det orlovsforløb, som passer bedst til dem, og vi ved, at det første år er særligt sårbart, hvorfor vi fokuserer specielt på dette i vores opgraderede FamilieLiv-pakke,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen.

PwC’s FamilieLiv-pakke har indtil nu bestået af bl.a. tre dages betalt barnsyg-dage, partnerskab med barselsnetværket Inspired Beyond Babies, uddannelse af ledere, tilbud som madordninger mv., for at understøtte fleksibilitet i hverdagen, samt betalt orlov efter 6 måneders ansættelse.

De nye og forbedrede orlovsvilkår og muligheden for at gå på nedsat tid træder i kraft fra 1. juli 2022. De øvrige forbedringer i PwC’s FamilieLiv-pakke, herunder barselsmentorordning for mænd, forældrenetværk og et struktureret reboarding-fokus, når medarbejdere vender tilbage til arbejde efter orlov, bliver løbende tilgængelige.

Kontakt os

Christian Østergaard

Christian Østergaard

Partner, Human Capital, PwC Denmark

Tlf: 3945 3686

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC