Den årlige indberetning af WEEE skal snart være foretaget, men er du opmærksom på…

17/03/22

Er du producent eller importør af elektrisk og elektronisk udstyr? Vi giver et overblik over, hvad du så skal være opmærksom på.

Importører og producenter

Som producent eller importør af elektrisk og elektronisk udstyr er du ansvarlig for håndtering af udtjent udstyr, såkaldt ”elskrot”.

Det betyder blandt andet, at du er ansvarlig for at indberette de i 2021 markedsførte mængder i Danmark. Indberetningen skal være sket senest den 31. marts 2022 til Dansk Producentansvar (DPA). Oplysningerne skal blandt andet bruges til at kortlægge produkt- og affaldsstrømmene i Danmark.

Omfattet elektrisk og elektronisk udstyr er i princippet alle produkter, som fungerer ved strøm eller elektromagnetiske felter. Det kan eksempelvis være:

 • computere
 • hårde hvidevarer
 • elektrisk værktøj
 • elcykler
 • lamper
 • lyskilder mv.

Producerer eller importerer din virksomhed elektrisk eller elektronisk udstyr, skal du derfor foretage indberetning, ligesom du skal indsende enten ledelses- eller revisionserklæring. Dette gælder både ved salg til private og til erhverv.

Erklæring fra revisor

Indberetningen skal ledsages af en revisorerklæring til validering af den markedsførte mængde. Fristen for indsendelse af revisorerklæring er den 31. maj 2022. Hvis regnskabsåret ikke følger kalenderåret, er fristen dog 5 måneder efter afslutning af regnskabsåret.

Der er ikke krav om indsendelse af en revisorerklæring,

 • hvis omsætningen af omfattet elektrisk og elektronisk udstyr højst udgør 1 mio. DKK, eller
 • hvis virksomheden i de to foregående kalenderår ikke overskrider to af følgende størrelser:
 1. en balancesum på 4 mio. kr.
 2. en samlet nettoomsætning på 8 mio. kr.
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabs-året på 12 eller derunder.

Virksomheden skal så i stedet indsende en ledelseserklæring. Fristen for indse-delse af ledelseserklæringen er ligeledes den 31. maj 2022.

Hvordan kan vi hjælpe?

 • Rådgivning om, hvilke produkttyper der er omfattet af ordningen.
 • Assistance med opfyldelse af registrerings- og indberetningsforpligtelserne.
 • Tilrettelæggelse og effektivisering af registrerings- og indberetningsprocedurer.
 • Lovmæssig erklæring om markedsførte mængder til Dansk Producentansvar (DPA).

Kontakt afgiftsgruppen

Kontakt PwC’s afgiftsgruppe, hvis du har spørgsmål til eller bare har brug for en uforpligtende snak om, hvordan din virksomhed bedst håndterer reglerne om elektrisk og elektronisk udstyr.
 

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Følg PwC