CSRD: Skærpede krav til bæredygtighedsrapportering vedtaget

29/11/22

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er netop blevet vedtaget og vil medføre nye rapporteringsforpligtelser. Kravene vil, til en start, omfatte store børsnoterede virksomheder i finansår 2024 og virksomheder i regnskabsklasse C i finansår 2025. Med de nye regler kræves der blandt andet integration af ESG-rapportering i årsregnskabet med krav om revisorerklæring med begrænset sikkerhed. Aftalen blev vedtaget i Europa Parlamentet torsdag den 10. november og blev endeligt godkendt af Rådet for Den Europæiske Union mandag den 28. november.

Med det nye CSRD-direktiv følger mere omfattende og detaljerede rapporteringskrav om virksomheders indvirkninger på miljøet, menneskerettigheder og selskabsledelse, baseret på  de nye fælles standarder kendt som European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

Det nye direktiv træder i kraft i tre faser:

  1. For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2025 skal følge direktivet.
  2. For øvrige store virksomheder (der opfylder to ud af tre kriterier i forhold til omsætning (> 40 mio. EUR), balancesum (> 20 mio. EUR) og antal ansatte (> 250 ansatte)) træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Det vil sige, at rapportering, som udgives i 2026 og finansår 2025, skal følge direktivet.
  3. Børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber bliver først omfattet i det regnskabsår, som begynder 1. januar 2026 og gælder således rapporter, der udgives fra 2027.

Nye ESRS-standarder

Selvom standarderne stadig ikke er endeligt godkendt, er vi nu tættere på den endelige version end nogensinde før – og der er allerede foretaget store ændringer. ESRS er meget mere omfattende end det tidligere ikke-finansielle rapporteringsdirektiv (NFRD) med i alt 12 standarder, der dækker miljø, det sociale område og selskabsledelse. I den seneste udgave af ESRS er der 84 oplysningskrav (på engelsk, ‘disclosure requirements’) og i alt 1.144 kvalitative og kvantitative datapunkter.

Her er det vigtigt, at princippet om 'rebuttable presumption’ er blevet droppet. Princippet omhandlede, at enhver påvirkning blev betragtet som væsentlig, medmindre virksomheder kunne dokumentere, at den ikke var det. At princippet nu er blevet droppet giver mere plads til, at det er de væsentlige emner, som kommer med i rapporteringen, og at de ikke-væsentlige – med tilstrækkeligt dokumentation – kan blive ekskluderet. Tilgangen til rapporteringen af virksomheders indvirkninger i værdikæden er også blevet gjort tydeligere, hvor fokus nu er mere på væsentligheden og dokumentation af værdikædepåvirkninger. I øvrigt er antallet af standarder indenfor selskabsledelse skåret ned fra to standarder til én. 

Status på Corporate Sustainability Due Diligence Direktiv (CSDDD)

CSDDD er det tredje ben i lovpakken, der rammer ikke-finansielle virksomheder, der sammen med ESRS og EU’s taksonomi stammer fra ikrafttrædelsen af CSRD. CSDDD beskriver virksomhedernes ansvar i værdikæden, og der er forventning om, at der forhandles et endeligt direktiv på plads i løbet af næste år, og at direktivet bliver vedtaget i 2023. 

Dermed vil reglerne gælde for virksomheder i 'Gruppe 1' tidligst i 2025, og for virksomhederne i 'Gruppe 2'  i 2027. Grupperne opsættes i forhold til virksomhedernes brancher og størrelser, og kan ses her

Da der allerede er etableret ansvarsregler for leverandørers due diligence i CSRD og OECD, er det PwC's anbefaling, at virksomheder allerede nu sikrer sig due diligence-processer ift. deres leverandører.

Bliv klar til de nye krav

Har du brug for hjælp til at blive klar til CSRD, er du velkommen til at kontakte PwC’s eksperter. Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige. Vores tværfaglige ekspertise hjælper vi med omstillingen til en mere bæredygtig fremtid, der også skaber merværdi. Tag fat i en af vores kontaktpersoner nedenfor og læs mere om vores ydelser.

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Erik Johnson

Director, Sustainability, PwC Denmark

2763 6253

E-mail

Følg PwC