Erhvervspuljen skal gøre det nemmere for danske virksomheder at slippe ud af afhængigheden af gas

28/11/22

Mange virksomheder har allerede draget fordel af Erhvervspuljen. Den 1. november blev erhvervspuljen ændret, så det er mere attraktivt for virksomheder at konventere til grønnere energi. 

Erhvervspuljen har siden 2020 hjulpet virksomheder med tilskud til energieffektivisering. Det er muligt for virksomheder inden for mange forskellige brancher at søge tilskud til næsten alle typer af energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne, og tilskuddet afhænger af den enkelte virksomheds størrelse. 

Erhvervspuljen har tidligere været kritiseret for at være bøvlet at søge for virksomhederne. Dette har regeringen og en række partier taget til efterretning i aftalen ”Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark”, som blev indgået i juni 2022. 

Justering af Erhvervspuljen fra 1. november 2022 

Fra 1. november 2022 skal det være nemmere for virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – at søge og få tilskud til energibesparende projekter fra Erhvervspuljen. 

Håbet er, at virksomhederne i højere grad vil konvertere til grøn energi. 

Som noget nyt bliver CO2-besparelser indført som supplerende tildelingskriterie. Dette vil betyde, at projekter – der sparer udledning af CO2, men ikke energi – kan opnå støtte igennem Erhvervspuljen. Dette kunne fx være støtte til konvertering væk fra gas til fx biobrændsel eller fjernvarme.

Støttesatsen til investeringer i den grønne omstilling, inklusive energisparende initiativer, bliver højere. Der vil være et stop for tilskud til installation af nye gaskedler.

Der vil desuden være mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning. Alt i alt positive tiltag.

Kontakt afgiftsgruppen

Vi håber, at nyheden har givet dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed overvejer at gennemføre energibesparende projekter.

Hvis nyheden giver anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at række ud til os. 

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC