SME’er med 50-249 ansatte skal fra slut 2023 have en whistleblowerordning

10/01/23

Fra december 2023 bliver det lovpligtigt for private virksomheder med mellem 50-249 ansatte at have en intern whistleblowerordning. Da det både kræver ressourcer og engagement at etablere en effektiv whistleblowerordning er det fordelagtigt at starte processen allerede nu.

Sidste år blev det lovpligtigt for offentlige og private virksomheder med 250 eller flere ansatte at etablere en whistleblowerordning. Fra den 17. december 2023 vil loven også gælde for små og mellemstore private virksomheder med mellem 50-249 ansatte. Ordningen skal understøtte, at der kan indberettes trygt om ulovlige og alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Derfor bør din virksomhed starte forberedelserne allerede nu

Uden de rette kompetencer kan etableringen og implementeringen af en intern whistleblowerordning være en omstændig og langtrukken proces. Med de rette kompetencer  kan en tryg og sikker whistleblowerordning etableres inden for to uger, så der i stedet er god tid til at få ordningen forankret i organisationen.  

Fem gode råd til at etablere en effektiv whistleblowerordning: 

  1. Udarbejd en whistleblowerpolitik og procedure som beskriver arbejdspladsens whistleblowerordning.
  2. Etabler en whistleblowerenhed – én upartisk person eller afdeling, der har ansvaret for at følge op på indberetninger.
  3. Fastlæg procedurer for at overholde lovbestemte frister.
  4. Sørg for en omhyggelig implementering, overvej hvordan ordningen kommunikeres ud, og at ordningen er lettilgængelig på alle relevante sprog.
  5. Etabler ordningen på en sikker it-platform – meget gerne en der er ISO -27001-certificeret.

Vi anbefaler, at I kommer i gang i god tid med at etablere en whistleblowerordning for at sikre en omhyggelig og ensartet implementering i hele organisationen. 

Få styr på reglerne og en skræddersyet løsning

Hos PwC har vi stor erfaring med at hjælpe virksomheder, på tværs af brancher, med etablering af whistleblowerordninger samt rådgivning herom. Vores eksperter tager udgangspunkt i din virksomheds specifikke overvejelser og behov. Kontakt os for en dialog om hvordan vi kan samarbejde om din virksomheds whistleblowerordning.

Læs mere om vores whistleblowerservice

Fakta om de nye krav i whistleblowerloven

  • Fra den 17. december 2023 bliver det lovpligtigt for private virksomheder med mellem 50-249 ansatte at have en whistleblowerordning, som det i dag gælder for virksomheder med 250 eller flere medarbejdere.
  • Whistleblowerordningen skal sikre fortrolighed om identiteten af whistlebloweren – herunder enhver tredjemand nævnt i indberetningen.
  • For private virksomheder med mindre end 50 ansatte er det ikke lovpligtigt at etablere en whistleblowerordning. 

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, København, PwC Denmark

5215 0003

E-mail

Anastassia Stukan

Director, Risk Assurance, PwC Denmark

2168 9587

E-mail

Følg PwC