C25 Tax Transparency 2023

Trends i C25-selskabernes frivillige skatterapportering

C25-selskabernes fastholder et højt niveau, når det gælder gennemsigtighed i deres skatterapportering. Udviklingen skal ses i lyset af den hastige udvikling i skattelovgivningen samt nye krav fra interessenter.

Kommunikation om skat er en stadig mere vanskelig opgave på grund af den høje kompleksitet og divergens i reglerne på tværs af lande samt forskellene mellem regnskabs- og skattereglerne. C25 Tax Transparency 2023 viser, at mange af C25-virksomhederne stadig tager den vanskelige opgave op og lægger stor indsats i at forklare deres skattepositioner. 

Trends i C25-selskabernes rapportering om skat 2023

PwC har for fjerde år i træk undersøgt graden af transparens i C25-selskabernes skatterapportering fordelt på i alt ni parametre, og samlet set er der en lille fremgang fra 140 til 146 på tværs af parametre. Der er fremgang på parametre som fx forklaring på tilstedeværelse i skattely-lande, oplysninger om den faktiske betalte selskabsskat land-for-land rapportering.  Ny lovgivning og stigende interesse fra investorer, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige interessenter skubber på udviklingen.

“Vi ser i år flere uddybende forklaringer på temaer, bedre visualiseringer samt større detaljegrad i tabeller og grafer, mv. Det vidner om, at C25-selskaberne arbejder aktivt og har stærkt fokus på et ellers meget komplekst område.”

Susanna F. Bjerrum Poulsen, Partner i Tax

Udviklingen skal også ses i lyset af, at Danmark sammen med ca. 140 andre OECD-lande har indgået en historisk aftale om nye internationale skatteregler (Pillar II). Det betyder bl.a., at der indføres en global minimumsbeskatning på 15 %. Derudover træder EU-direktivet om offentlig land-for-land-rapportering i kraft i juni 2023 med effekt fra 22 juni 2024, og selskaberne er de senere år begyndt at forberede sig på de nye krav om rapportering. Ifølge analysen er antallet af C25-virksomheder, der udarbejder land-for-land-rapporteringer, steget en smule til 5 selskaber i 2023 fra 4 i 2022. Det er blot en lille stigning i forhold til sidste år, men det skal ses i lyset af, at der blot var 1 selskab i 2021.

c25

Sådan navigerer du i et skattelandskab i konstant forandring

I C25 Tax Transparency kan du desuden få konkrete anbefalinger til jeres strategiske tilgang til de mange nye lovgivningskrav og pres fra interessenter. Analysen beskriver den seneste udvikling i skattelovgivningen og landskabet for frivillige skatterapportering, samt hvilke nye krav interessenterne stiller til virksomhederne.

Trends i C25-selskabernes rapportering om skat 2023

Kontakt os

Susanna F. Bjerrum Poulsen

Partner, Financial Services Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9447

Charlotte Dohm

Partner, TAX, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9428

Følg PwC