En ny CO₂-afgift er en realitet fra 1. januar 2025

#
  • 04/06/24

Et bredt udsnit af Folketingets partier har vedtaget to lovforslag som led i aftalen om en grøn skattereform fra 2025. Det betyder, at energiafgifterne, som vi kender dem, er på vej til at blive historie.

Hvad indeholder lovforslagene, som træder i kraft fra den 1. januar 2025?

Folketinget har vedtaget to lovforslag, der omhandler en ny CO2-emissionsafgift og en omlægning af den nuværende CO2-afgift. Det betyder, at afgiftsniveauet på CO2-udledninger i 2030 udgør:

  • 375 kr. pr. ton udledt CO2 for CO2-kvoteomfattede virksomheder

  • 750 kr. pr. ton udledt CO2 for øvrige virksomheder (ikke-kvoteomfattede virksomheder). 

  • 125 kr. pr. ton udledt CO2 for virksomheder med mineralogiske processer. 

Afgifterne indfases fra 2025 frem mod 2030.

De nye ændringer medfører, at energiafgifterne på brændsler (olie, naturgas mm.) falder, mens der i stedet kommer en høj ensartet CO2-afgift. 

Lovforslagene indføres som en fuldstændig omlægning af energiafgifterne til en CO2-afgift for øvrige virksomheder (ikke-kvoteomfattede virksomheder). Lovforslagene får derfor den betydning, at virksomheder, der i dag får godtgjort størstedelen af energiafgiften på brændsler til “procesforbrug”, fremover skal omlægge deres godtgørelse fra energiafgiften til CO2-afgiften. 

Dermed vil virksomhederne se ind i en fuldstændig ændring af det afgiftssystem, som vi kender, fra den 1. januar 2025. 

For visse virksomheder, som i dag har bundfradrag i deres betaling af CO2-afgift (fx produktion af glas, gartnerier, o.l.), ophæves bundfradraget. Dermed bliver omkostningen til CO2-udledning højere.

Senest er det frem mod vedtagelsen af lovforslagene (siden fremsættelsen) blevet inkluderet heri, at virksomheder, der på en række betingelser fanger og geologisk lagrer CO2, kan få tilbagebetalt den tilsvarende CO2-afgift.

Det er PwC’s forventning, at området først vil være nærmere klarlagt efter sommerferien, hvor PwC vil afholde et webinar om den nye CO2-afgift og konsekvenserne for både ”almindelige” virksomheder, CO2-kvoteomfattede virksomheder samt virksomheder med mineralogiske processer mm.

Webinar om den nye CO₂-afgift og CO₂-emissionsafgift

Få indsigt i, hvilken betydning afgifterne har for industrien

Kontakt afgiftsgruppen

Lad os drikke kaffe og snakke om lovforslagets betydning for netop jeres virksomhed. 

Vores team i afgiftsgruppen sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din virksomheds behandling af afgifter. Det kan være, at din virksomhed står med en konkret udfordring eller blot har brug for et ”sundhedstjek”, så I ved, hvor udfordringerne ligger, hvis nogen. 

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, København, PwC Denmark

5135 7562

E-mail

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, Aarhus, PwC Denmark

5151 0183

E-mail

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, Aarhus, PwC Denmark

3945 9577

E-mail

Følg PwC