Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Anders er partner og leder af Financial Services Tax/VAT.

Anders har omfattende erfaring med løsning af komplekse problemstillinger inden for de indirekte skatter, herunder moms, lønsumsafgift og skadesforsikringsafgift i den finansielle sektor i bred forstand.

Anders har endvidere omfattende erfaring inden for skatteproces, herunder kontakt til og førelse af sager over for Skattestyrelsen, indhentelse af bindende svar og førelse af sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Netværk

  • Medlem af FSR’s momsudvalg under skatteudvalget, hvor han bl.a. deltager i Skattestyrelsens Finanskontraktudvalg

Desuden Honorary Associate professor i momsret ved Aarhus Universitet

Udgivelser

  • Ph.d.-afhandling om ”Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer”
  • Div. artikler om forskellige momsretlige problemstillinger

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Anders, hvis du har brug for rådgivning og sparring om indirekte skatter, herunder inden for den finansielle sektor i bred forstand.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3381

E-mail

Erfaring

  • Den finansielle sektor i bred forstand
  • Store og mellemstore virksomheder

Særlig indsigt i

  • Indirekte skatter, herunder moms, lønsumsafgift og skadesforsikringsafgift
  • Skatteproces

Kundetyper

  • Danske og internationale finansielle virksomheder
  • Store og mellemstore virksomheder
Følg PwC