Alireza  Samini

Alireza Samini

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Alireza Samini er partner i Digital Trust, som er en funktion under Risk Assurance. Alireza er ansvarlig for levering af it-revisionsydelser samt tredjepartserklæringer.

Alirezas ekspertise omfatter revision af, og rådgivning om, forretningsgange og interne kontroller i virksomheder med kompleks it-infrastruktur og it-systemer. Herudover har Alireza ekspertise i tredjepartserklæringer i forbindelse med outsourcing af virksomheders processer og it-systemer. Det gælder eksempelvis erklæringer i henhold til ISAE 3000, ISAE 3402 og ISRS 4400.

Alireza har desuden særlig ekspertise inden for revision af virksomheder i henhold til det amerikanske SOX framework samt sikkerhed inden for emerging technology med primære fokus på Robotic Process Automation (RPA).

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Alireza, hvis du har brug for rådgivning og sparring om it-sikkerhed, interne kontroller og erklæringer herom.
 

Kontaktinformation

Tlf: 2163 0684

E-mail

Særlig indsigt i

  • Pharma
  • Retail
  • Technology
  • Den finansielle sektor.

Kundetyper

  • Primært børsnoterede virksomheder
Følg PwC