Claus Lindholm Jacobsen

Claus Lindholm Jacobsen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Claus Lindholm Jacobsen er leder af PwC kontoret i Aarhus og næstformand for bestyrelsen i PwC.

Claus har erfaring med revision og rådgivning af større internationale koncerner, herunder danske børsnoterede selskaber samt kapitalfondsejede selskaber.

Han har endvidere igennem en lang årrække varetaget ansvaret for revision og rådgivning af universiteter og uddannelsesinstitutioner, samt selskaber forbundet med vidensudvikling og innovation.

Udover det overordnede ansvar for styring af globale revisioner har, Claus deltaget i en række rådgivningsopgaver inden for økonomisk optimering, finansiel rapportering, risikostyring, M&A, restruktureringer, arbejdskapital og optimering af compliance i processer samt generel corporate governance.

Netværk mv.

Claus underviser for Dansk Industri og har igennem en årrække været medlem af, og formand for, Finansrådskomitéen i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Han underviser for Dansk Industri i regnskabsforståelse for bestyrelsesmedlemmer, er medlem af VL 35 og indgår i en række faglige netværk med pengeinstitutter, advokater og andre forretningsforbindelser.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Claus, hvis du ønsker en nærmere introduktion til vores kontor i Aarhus eller har brug for at drøfte revision og rådgivning i en konkret kontekst.

Kontaktinformation

Tlf: 8932 5528

E-mail

Erfaring

 • Revision og rådgivning af større internationale koncerner samt universiteter og uddannelsesinstitutioner

Særlig indsigt i

 • Styring af globale revisioner
 • Økonomisk optimering
 • Finansiel rapportering
 • Risikostyring
 • Forvaltningsrevision
 • M&A
 • Restruktureringer
 • Arbejdskapital
 • Optimering af compliance
 • Corporate Governance

Kundetyper

 • Børsnoterede selskaber
 • Kapitalfondsejede selskaber
 • Familieejede selskaber
 • Universiteter og uddannelsesinstitutioner
 • Fonde og foreninger
 • Andelsselskaber
Følg PwC