Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Claus Christensen

Claus Christensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Claus Christensen er statsautoriseret revisor og partner i PwCs Financial Services afdeling.

Claus er certificeret af Finanstilsynet til at revidere forsikringsvirksomheder. Claus’ ekspertise omfatter revision og rådgivning af virksomheder i pensions- og forsikringssektoren, herunder regnskabs-, skatte- og reguleringsmæssige forhold.

Derudover besidder Claus væsentlig erfaring vedrørende revision og rådgivning af såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde og har igennem en længere årrække betjent en række af Danmarks største fonde og foreninger.

Endelig er Claus revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder og har bl.a. stor erfaring med ejerledede virksomheder. Claus har endvidere mangeårig erfaring med omstruktureringer samt køb og salg af virksomheder, herunder regnskabs-, skatte- og selskabsretlige forhold.

Netværk
 • Underviser på interne faglige kurser i PwC regi.
 • Indlægsholder på eksterne kurser særligt omkring regler for forsikringsvirksomheder.
Udgivelser
 • En række artikler i faglige tidsskrifter
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Claus hvis du har behov for rådgivning og sparring omkring pensions- og forsikringssektoren, erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde samt ejerledede virksomheder.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3062

E-mail

Erfaring

 • Revisions- og regnskabsmæssige forhold
 • Selskabs- og fondsbeskatning
 • Omstruktureringer
 • Køb og salg af virksomheder.

Særlig indsigt i

 • Lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen
 • Årsregnskabsloven
 • IFRS
 • Lov om fonde og visse foreninger.

Kundetyper

 • Pensionsselskaber og pensionskasser
 • Skadesforsikringsvirksomheder
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Små og mellemstore virksomheder.