Jess Kjær Mogensen

Jess Kjær Mogensen

Partner, Digital Trust, PwC Denmark

Jess Kjær Mogensen er partner og ansvarlig for afdelingen Performance Assurance, som udgør PwC’s rådgivningsydelser inden for it- og informationssikkerhed.

Jess ekspertise omfatter revision og rådgivning om implementering og vurdering af forretningsgange samt interne kontroller i relation til it-systemer, herunder it- og procesrevision. Han rådgiver også om tredjeparts erklæringer, som ISAE 3000, ISAE 3402 og ISRS 4400, i forbindelse med it-sikkerhed, applikationer og forretningsprocesser i outsourcing-situationer

Hans kunder består af outsourcing-virksomheder og virksomheder med komplekse processer eller it-anvendelser.
 

Netværk

  • Formand for Informatikudvalget i FSR – danske revisorer
  • Ekstern lektor på Copenhagen Business School

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jess, hvis du har brug for rådgivning og sparring om it-sikkerhed, intern kontrol og erklæringer herom.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 9172

E-mail

Erfaring

  • Alle typer brancher i den private sektor

Særlig indsigt i

  • It-sikkerhed
  • Interne kontroller i komplekse processer
  • Bogføringsloven
  • ISAE 3402-erklæringer

Kundetyper

  • Outsourcing-virksomheder og virksomheder med komplekse processer eller it-anvendelser