Jette Lunding Sandqvist

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Financial Services, Head of Actuarial Services, PwC Denmark

Jette Lunding Sandqvist er PwC, Danmarks Insurance leader og partner i PwC’s aktuarafdeling.

Jettes ekspertise bygger på mange års brancheerfaring som aktuar i liv- og skadesselskaber, før hun blev aktuarkonsulent. Jette har blandt andet været ansvarlig for opgørelse og udvikling af hensættelserne (herunder SUL), for ALM-styringen, for økonomiske modeller som MCEV, lønsomhed herunder ABC samt for DW og ledelsesrapportering.

Jette har også indsigt og erfaring fra rådgivnings- og revisionsopgaver for en række kunder inden forsikring og pension, hvor hendes holistiske indsigt i forsikring og pensions udnyttes.

Jette har desuden bred erfaringen inden for risikostyring, idet hun tidligere har udfyldt en rolle som CRO, været ansvarlig for Solvens II-implementeringen i et større Livsforsikringsselskab og assisteret kunder om værdiskabende implementering af risikostyringssystemet herunder ORSA.

Jette er godkendt af Finanstilsynet til at undervise bestyrelsesmedlemmer indenfor Forsikring & Pension på den lovpligtige uddannelse, der udbydes af Forsikringsakademiet.

Netværk
 • Bestyrelsesformand for den danske aktuarforening
 • Medlem af PwC’s global Insurance leadership group
 • Medlem af PwC IFRS 17 network group
 • Medlem af PwC Regulatory group
 • Medlem af Insurance data analytics group.
 • Medlem af EMEA Actuarial Partner group hhv. EMEA’s Actuarial Leadership group.
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jette, hvis du har brug for rådgivning og sparring inden forsikring- og pensionssektoren, - både omkring kommende og nuværende lovgivning.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3817

E-mail

Erfaring

 • Forsikring- og Pensionssektoren primært i Danmark og Norge.

Særlig indsigt i

 • Aktuarmæsige analyser herunder invalidemodellering
 • Aktuarmæssig revision
 • Værdiansættelse af livsforsikringsforpligtelser under Solvens II/Stokastiske beregninger
 • Solvens II regulering
 • Implementering af risikostyring- Compliance og Intern Audit
 • Strategi på Aktuarområdet – og optimering af grænseflader til f.eks. økonomi og risikostyring
 • IFRS17
 • Ledelsesrapporting hhv. kommunikation af indsigt til ledelsen
 • IAS 19
 • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer.

Kundetyper

 • Forsikrings- og pensionsselskaber samt øvrige finansielle virksomheder.