Jette Lunding Sandqvist

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Head of Actuarial and Risk Modelling Services, PwC Denmark

Jette Lunding Sandqvist er PwC Danmarks Insurance leader og partner i PwC’s aktuarafdeling.

Jettes ekspertise bygger på mange års brancheerfaring som aktuar i liv- og skadesselskaber, før hun blev aktuarkonsulent. Jette har blandt andet været ansvarlig for opgørelse og udvikling af hensættelserne (herunder SUL), for ALM-styringen, for økonomiske modeller som MCEV, lønsomhed herunder ABC samt for DW og ledelsesrapportering.

Jette har også indsigt og erfaring fra rådgivnings- og revisionsopgaver for en række kunder inden forsikring og pension, hvor hendes holistiske indsigt i forsikring og pensions udnyttes.

Jette har desuden bred erfaringen inden for risikostyring, idet hun tidligere har udfyldt en rolle som CRO, været ansvarlig for Solvens II-implementeringen i et større Livsforsikringsselskab og assisteret kunder om værdiskabende implementering af risikostyringssystemet herunder ORSA.

Jette er godkendt af Finanstilsynet til at undervise bestyrelsesmedlemmer indenfor Forsikring & Pension på den lovpligtige uddannelse, der udbydes af Forsikringsakademiet.

Jette holder ofte foredrag om ’Actuary of the Future’, som også indebærer at udnytte de aktuarmæssige kompetencer på andre områder som cyber, klima og sundhed.

Netværk
 • Bestyrelsesmedlem i Actuarial Association of Europe (AAE) 
 • Tidligere bestyrelsesformand for den danske aktuarforening (DDA)
 • Medlem af PwC’s EMEA Insurance leadership group
 • Medlem af PwC IFRS 17 network group
 • Medlem af PwC Global Regulatory group
 • Medlem af “EMEA Actuarial and Risk Modelling”-Partner group hhv. “EMEA’s Actuarial and Risk Modelling”- Leadership group.
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jette, hvis du har brug for rådgivning og sparring inden forsikring- og pensionssektoren - både omkring kommende og nuværende lovgivning.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3817

E-mail

Erfaring

 • Forsikring- og Pensionssektoren primært i Danmark og Norge.

Særlig indsigt i

 • Aktuarmæsige analyser herunder invalidemodellering
 • Aktuarmæssig revision
 • Værdiansættelse af livsforsikringsforpligtelser under Solvens II/Stokastiske beregninger
 • Solvens II regulering
 • Implementering af risikostyring- Compliance og Intern Audit
 • Strategi på Aktuarområdet – og optimering af grænseflader til f.eks. økonomi og risikostyring
 • IFRS17
 • Ledelsesrapporting hhv. kommunikation af indsigt til ledelsen
 • IAS 19
 • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer.

Kundetyper

 • Forsikrings- og pensionsselskaber samt øvrige finansielle virksomheder.
Følg PwC