Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jesper Randall Petersen

Jesper Randall Petersen

Partner, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Jesper Randall Petersen er partner i PwC’s Public-afdeling og daglig leder af den afdeling i PwC, som er ansvarlig for revision af kommuner og en lang række offentlige institutioner, organisationer mv.

Jesper har mere end 12 års erfaring inden for revision af større virksomheder, og har specialiseret sig i den offentlige sektor omfattende offentlige virksomheder, kommuner, § 60-selskaber, statslige institutioner samt fonde og foreninger.

Jesper har stærke kompetencer inden for revision af den offentlige sektor og arbejder i det daglige med udførelse og kvalitetssikring af revision og tilknyttede rådgivningsopgaver for flere kommuner, statslige organisationer og § 60-selskaber samt en lang række tilknyttede opgaver. Jesper deltager både som intern og ekstern underviser inden for revision, regnskab og interne kontroller.

Kontakt 

Du er velkommen til at kontakte Jesper, hvis du har brug for revision, rådgivning eller sparring om regnskab og revisionsmæssige forhold.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3251

E-mail

Erfaring

  • Den offentlige sektor og store dele af den private sektor

Særlig indsigt i

  • Offentlig regnskabsaflæggelse og forvaltning og stat samt kommune mv.
  • Årsregnskabsloven
  • Selskabslovgivning
  • Bogføringsloven
  • Skatteforhold

Kundetyper

  • Kommuner
  • Fonde
  • Foreninger
  • Statslige organisationer og selskaber samt andre private og offentlige virksomheder.