Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Tax, PwC Denmark

Lars Thygesen er partner i skatteafdelingen hos PwC på kontoret i Aarhus.

Lars har en bred viden om dansk skatteret, og betjener en vifte af kunder og virksomheder fra den mindre personligt erhvervsdrivende til de helt store selskaber.

Fokus for Lars er at rådgive om erhvervsdrivende personers og selskabers opgørelse af skattepligtig indkomst, herunder sammenhæng til regnskabsmæssige forhold og beløb samt opgørelse af skattemæssig avance (kapitalgevinst) ved salg af aktiver.

Af særlige kompetenceområder for Lars kan desuden nævnes:

 • Ejendomsavancebeskatning (EBL)
 • Kursgevinstbeskatning (KGL)
 • Rentefradragsbegrænsningsregler for selskaber
 • Skattereglerne for fonde (FBL)
 • Og de lidt specielle områder som virksomhedsordning (VSO), K/S’er mv.

Lars underviser på PwC’s skattefaglige kurser, og bidrager til det faglige arbejde om skat i FSR - Danske revisorer, herunder som medlem af redaktionen i tidsskriftet "SR-Skat".

Netværk

 • Bidrager til det faglige arbejde om skat i FSR – Danske revisorer
 • Medlem af redaktionen i tidsskriftet ”SR-Skat”.

Udgivelser

 • Diverse artikler om skatteret
 • Bidrag til bøger om skatteret i Danmark
 • Bidrag til høringssvar mv. til lovforslag og drøftelser om lovfortolkning med Skatteministeriet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Lars, hvis du har brug for rådgivning og sparring om skatteretlige forhold.

Kontaktinformation

Tlf: 2346 8244

E-mail

Erfaring

 • Alle typer brancher i den private og offentlige sektor.

Særlig indsigt i

 • Selvangivelsesforhold (”compliance”)
 • Ejendomsavancebeskatning (EBL)
 • Kursgevinstbeskatningsloven (KGL)
 • Rentefradragsbegrænsning for selskaber
 • Beskatning af fonde (FBL)
 • Personligt erhvervsdrivende (VSO mv.).

Kundetyper

 • Små, mellemstore og store virksomheder.
Følg PwC