Michael Clement

Michael Clement

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Michael Clement er partner i PwC’s Risk Assurance-afdeling i Danmark og ansvarlig for den del af afdelingen, som leverer PwC’s revisionsydelser inden for it-revision og tredjepartserklæringer.

Michaels ekspertise omfatter revision og vurdering af forretningsgange samt interne kontroller i relation til it-tekniske systemer, herunder generelle it-kontroller samt it-revision af såvel komplekse som mindre komplekse processer og applikationer.

Michael har desuden stor ekspertise i tredjepartserklæringer i forbindelse med outsourcing af virksomheder. Dette gælder fx ISAE 3000, ISAE 3402 og ISRS 4400 samt erklæringer inden for såvel generel it-sikkerhed, applikationer og processer samt opfyldelse af persondatalovens krav mv.

Hans kunder består af børsnoterede og ejerledede virksomheder inden for brancher som shipping, produktion, service og den offentlige sektor.

Netværk

  • Bestyrelsesmedlem i Information Systems Audit and Control Association i Danmark (ISACA).

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Michael, hvis du har brug for sparring og rådgivning omkring it-sikkerhed, herunder it-revision samt tredjepartserklæringer.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3375

E-mail

Erfaring

  • Børsnoterede samt ejerledede virksomheder.

Særlig indsigt i

  • Shipping
  • Produktion
  • Service
  • Den offentlige sektor.
Følg PwC